พาณิชย์ชู MOC Biz Clubโมเดลเรือธงขับเคลื่อนศก.

24 ก.ค. 2561 | 09:35 น.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชู MOC Biz Club โมเดล เป็นเรือธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมชวนคนไทย ร่วมใจ-ช้อป-ชิม-ชมสินค้าพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพ และจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมี่ยม จัดระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ที่เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมกับจัดกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการรายย่อย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 11,000 ราย ที่กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยกรมฯจะคอยช่วยเหลือส่งเสริม เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ในลักษณะเครือข่าย ธุรกิจระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ที่มีพาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่ประสาน อำนวยการอย่างใกล้ชิด เพื่อระดมพลังคิดค้นพัฒนา ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่
moc1 การจัดงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก’ ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการแสดงและจำหน่ายสินค้า มี 6 โซนได้แก่ 1. โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก 4 ภาค 77 จังหวัด 2. โซนนิทรรศการและต้นแบบเครือข่าย ธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น 3. โซนเจรจาการค้า (Business Matching) 4. โซนให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ 5. โซนจำหน่ายอาหาร และ 6 โซนบริการ Health and Spa และ ส่วนของกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่ออีกว่า อีกกิจกรรมภายในงานนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น แล้วยังมีอีก 1 กิจกรรมที่สาคัญคือ พิธีมอบรางวัลการประกวด “เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น” ใน 10 สาขา คือ1. ด้านการตลาดชุมชน : ส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน 2.ด้านการตลาดออนไลน์ : โดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ : สร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน 4. ด้านการตลาดสู่สากล : เพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม 5.ด้านการบริหารจัดการ : มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

6.ด้านการพัฒนาสมาชิก : สร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน 7.ด้านนวัตกรรมการค้า : สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 8.ด้านการประสานและแบ่งปัน : ร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 9.ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย :บูรณาการการทางาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 10.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : มีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก’ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 เชิญมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยการช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ชิมอาหารเลิศรสต้นตำรับร้านดังจาก 4 ภาค พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนา และลุ้น รับ iPhone X และสร้อยคอทองคำทุกวันฟรี

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว