svasdssvasds

สยบข่าวลือ 'โรคบรูเซลลา' ระบาด! ยันมาตรการเข้ม ตรวจสอบต่อเนื่อง

22 ก.ค. 2561 เวลา 16:52 น. 797
อธิบดีกรมปศุสัตว์สยบข่าวลือ 'โรคบรูเซลลา' ระบาด ยัน! มาตรการเข้ม ตรวจสอบต่อเนื่อง

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
 ว่า ได้รับรายงานจาก นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ หน่วยงานสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ถึงกรณีจากการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคบรูเซลลามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 17 ก.ค. 2561 พบรายงานการเกิดโรคในคน จำนวน 12 ครั้ง และมีผู้ป่วยจำนวน 12 ราย ใน จ.นครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี อุทัยธานี สกลนคร และราชบุรี โดยไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หรือ ทำงานในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์


S__4382734

ทั้งนี้ จากผลการสอบสวนโรคในปี 2560-2561 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสสัตว์ป่วย ดื่มนมดิบ นำรกแพะที่ออกลูกตายไปทำเป็นอาหาร มีประวัติทำคลอดสัตว์ รีดนม ฝังซาก โดยไม่ป้องกันตนเอง และไม่ได้ใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์

"โรคบรูเซลลาเกิดจากเชื้อ Brucella spp. ก่อโรคในสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยสัตว์จะแสดงอาการแท้งระยะท้าย ข้ออักเสบ ชนิดเชื้อที่มักก่อให้เกิดปัญหาในคน คือ Brucella melitensis ซึ่งติดต่อได้จากแพะ แกะ โดยส่วนใหญ่ แพะ แกะ จะแสดงอาการแท้งระยะท้ายเพียง 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นอาจไม่พบแสดงอาการดังกล่าวของโรคอีก แต่สามารถทำให้ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค หรือ ดื่มนมโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (pasteurization) ติดเชื้อดังกล่าว และแสดงอาการป่วยได้ ดังนั้น สัตว์ต้องได้รับการทดสอบโรคและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจึงจะทราบสภาวะของโรคบรูเซลลา"


S__4382735

น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า กรณีที่จะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในฟาร์ม สัตว์ที่จะนำเข้ามาต้องผ่านการทดสอบโรคและมีผลเป็นลบ หรือ นำสัตว์มาจากฟาร์มที่มีประวัติการทดสอบโรคเป็นลบ หรือเป็นฟาร์มที่ได้รับรองฟาร์มปลอดโรคจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว การดำเนินการในภาวะปกติ เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน กรมปศุสัตว์มีโครงการรณรงค์ทดสอบโรคบรูเซลลาประจำปี ตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการเร่งรัดสร้างฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ เพื่อเร่งกำจัดโรคบรูเซลลาให้หมดจากประเทศไทย

ปัจจุบัน ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 333 ฟาร์ม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมโครงการจัดทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้โรคระบาดเข้าสู่ฟาร์มได้


S__4382740

สำหรับกรณีการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โคนม แพะ แกะ ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาจากกรมปศุสัตว์ กรณีไม่ได้มาจากฟาร์มปลอดโรค ต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดก่อนเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีพบโรคในสัตว์หรือรายงานการเกิดโรคในคน

ยืนยันว่า กรมปศุสัตว์มีมาตรการควบคุมและกำจัดโรคบรูเซลลา เมื่อตรวจพบผลบวก ทางห้องปฏิบัติการ สัตว์ที่ให้ผลเป็นบวกจะถูกทำลายโดยมีค่าชดเชย ส่วนสัตว์ร่วมฝูงจะถูกสั่งกักและทดสอบโรคทุกตัว ทุก 2 เดือน ติดต่อกัน 3 ครั้ง จากนั้นให้ทดสอบโรคอีก 6 เดือนถัดมา หากให้ผลลบ ถือว่าโรคสงบ ทั้งนี้ สัตว์ร่วมฝูงห้ามเคลื่อนย้าย ยกเว้น กรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าเท่านั้น


S__4382748

ส่วนกรณีพบผู้ป่วยด้วยโรคบรูเซลลา กรมปศุสัตว์ในพื้นที่จะประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสอบสวนโรคและหาสาเหตุการเกิดโรค พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม สัตว์ที่สงสัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้มีส่วนได้เสียและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสถานการณ์โรคและวิธีการป้องกัน ช่องทางการเผยแพร่เว็บไซต์สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อธิบดีกรมปศุสัตว์ผวาโรคระบาด สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งนกอพยพอุตรดิตถ์
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อไก่ปลอดภัยแนะเลือกซื้อจากฟาร์มมาตรฐาน


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว