svasdssvasds

กรมท่าอากาศยาน ร่วมกับ Malindo Air เปิดเที่ยวบินไป-กลับโกตาบารู

21 ก.ค. 2561 เวลา 20:04 น. 378
กรมท่าอากาศยานร่วมกับสายการบินมาลินโด แอร์ (Malindo Air) เปิดเส้นทางบินโกตาบารู (มาเลเซีย) – สุราษฎร์ธานี – โกตาบารู (มาเลเซีย)รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (อทย.) ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินมาลินโดแอร์ เส้นทาง โกตาบารู (มาเลเซีย) - สุราษฎร์ธานี – โกตาบารู (มาเลเซีย)โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 โดยจะทำการบินสัปดาห์ละ 2 วัน (จันทร์ , อังคาร) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 2561 โดยใช้อากาศยานแบบ ATR 72 – 600 (70 ที่นั่ง) สำหรับการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวของสายการบิน มาลินโดมายังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

[caption id="attachment_299808" align="aligncenter" width="503"] ดรุณ แสงฉาย ดรุณ แสงฉาย[/caption]

การเปิดเส้นทางในครั้งนี้ เป็นการขยายการตลาดในเส้นทางบินระหว่างประเทศหลังจากที่ กรมท่าอากาศยาน ได้เข้าร่วมงาน Route Asis 2018 ณ นครบริสเบน รัฐควีนแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยได้ร่วมเจรจากับคู่ค้าและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสายการบินต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าการเจรจาได้ประสบผลสำเร็จ โดยคาดว่าการเปิดเที่ยวบินในเส้นทางดังกล่าว จะเป็นการเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เช่น พระบรมธาตุไชยา และแหล่งปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น เงาะโรงเรียน และผลไม้อื่นๆ หลากหลายชนิด ดังนั้นการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนส่งผลให้มีคนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีขนาดทางวิ่ง 3,000 เมตร กว้าง 45 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารเข้า – ออก ในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 800 คนต่อชั่วโมง สามารถรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 ได้ 5 ลำในเวลาเดียวกัน

433092 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ 2 เส้นทาง คือเส้นทาง ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง โดยมีสายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เปิดให้บริการเที่ยวบินรวมสัปดาห์ละ 107 เที่ยวบิน และเส้นทางเชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี – เชียงใหม่ โ

ดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดให้บริการ เปิดให้บริการเที่ยวบินรวมสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน และเส้นทางระหว่างประเทศ 3 เส้นทาง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เปิดให้บริการ 2 เส้นทาง คือเส้นทาง หางโจว – สุราษฎร์ธานี – หางโจว เปิดให้บริการสัปดาห์ 3 เที่ยวบิน และเส้นทาง อู่ฮั่น – สุราษฎร์ธานี – อู่ฮั่น เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และสายการบินสปริง แอร์ไลน์ส เปิดให้บริการ 1 เส้นทาง คือ เฉิงตู – สุราษฎร์ธานี – เฉิงตู เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ อีก 1 เส้นทาง โดยสายการบินมาลินโด แอร์ ในเส้นทางโกตาบารู – สุราษฎร์ธานี – โกตาบารู เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในปี 2558 มีจำนวนผู้โดยสาร 1,842,858 คน ในปี 2559 มีจำนวนผู้โดยสาร 1,968,048 คน และในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 2,215,272 คน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว เป็นการยืนยันว่า จำนวนผู้โดยสารเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี
โดยในปีงบประมาณ 2561 - 2562 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ของท่าอากาศยาน

โดยจะมีโครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน งบประมาณ 160 ล้านบาท โดยสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเข้า – ออกในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มเป็น 1,200 คนและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ งบประมาณ 123 ล้านบาท โดยหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจะเป็นท่าอากาศยานอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ที่สามารถให้บริการและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) ในเขตใต้ตอนบน เพื่อรับรองการขยายตัวของผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยานได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการผู้โดยสาร ภายใต้ นโยบายของกรมท่าอากาศยาน ดังสโลแกน “ยิ้มแย้มยินดี สุขขี ที่บ้านเรา” ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ทุกท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 28 แห่ง