svasdssvasds

คมนาคมตามความคืบหน้าพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะ 2-สร้างทางวิ่งเส้นที่ 3

21 ก.ค. 2561 เวลา 10:14 น. 364
รมช.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3

pii

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานบริหารการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
pii1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ ทอท. เร่งรัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี และการให้บริการเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยาน รวมทั้งมีระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เชื่อมต่อไปยังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

pii3

โครงการฯ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 83.01 อาคารสำนักงานสายการบิน ที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ระบบสาธารณูปโภค มีความคืบหน้าร้อยละ 38.85 ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โครงการฯ ระยะที่ 4 ประกอบด้วย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารที่จอดรถ ซึ่งเมื่อโครงการฯ ระยะที่ 3 และ4 แล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2564 คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงขึ้นถึง 90 ล้านคนต่อปี และการให้บริการเที่ยวบิน 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

pii4

e-book-1-503x62