svasdssvasds

สหกรณ์นาโยง ระดมเครือข่ายระบายมังคุดป้องกระจุกตัวราคาตก

20 ก.ค. 2561 เวลา 12:09 น. 365
สหกรณ์การเกษตรนาโยง ระดมกำลังเครือข่ายสหกรณ์ช่วยเร่งระบายมังคุดในพื้นที่ออกสู่ตลาด มั่นใจสามารถดำเนินการได้ทันเวลา เพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว หวังบรรเทาปัญหาช่วยเกษตรกร

ma3

นายยุทธนากรณ์ เพ็ชรสุทธิ หัวหน้าฝ่ายตลาดสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามังคุดในจังหวัดตรัง ว่า ขณะนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลผลิตมังคุดของจังหวัดตรังในปีนี้ค่อนข้างเยอะกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-15 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของมังคุด ปัจจุบันพ่อค้าในพื้นที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรราคากิโลกรัมละ 10 บาท แต่สหกรณ์ได้เข้าไปรับซื้อในราคานำตลาดที่กิโลกรัมละ 15 บาท เพื่อช่วยพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ต่ำจนเกินไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งการที่สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อมังคุดของสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยรองรับผลผลิตและมีตลาดที่จะส่งมังคุดไปจำหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ และคาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ มังคุดน่าจะหมดฤดูกาล ซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะหมดฤดูกาลราคาน่าจะปรับขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท
ma1 ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยเหลือเกษตรระยะเร่งด่วน เนื่องจากมังคุดออกมาจำนวนมาก สหกรณ์จึงรวบรวมผลผลิตมังคุดจากสมาชิก เพื่อเร่งระบายมังคุดออกสู่ตลาด โดยส่งให้ขายกับสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสหกรณ์คู่ค้า และเพิ่งเริ่มรวบรวมผลผลิตเป็นปีแรก จึงยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การรวบรวมผลผลิตมากนัก ดังนั้น จึงเริ่มจากการคัดแยกมังคุดคละไซน์จัดส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด ช่วยกระจายผลผลิตไปยังสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยกันจำหน่ายมังคุดของจังหวัดตรัง โดยสหกรณ์จะส่งล๊อตแรกประมาณ 1,500 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งเบื้องต้นได้บรรจุลงตะกร้าขนส่งผลไม้เสร็จแล้ว และพร้อมจะขนส่งไปถึงสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด ในวันที่ 20 กรกฎาคม นี้ และคาดว่าในล๊อต ที่ 2 น่าจะรวบรวมได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และล็อตที่ 3 น่าจะระบายมังคุดได้หมดทันฤดูกาลและคาดว่าจะกระจายออกสู่ตลาดได้จนหมดและทันเวลาพอดี
ma2 ส่วนการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตมังคุดนั้น หลังจากระบายมังคุดหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวมังคุดอย่างถูกวิธีให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกรักษาคุณภาพมังคุด ตลอดจนลดความเสียหายในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ซึ่งการดูแลและรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อการกำหนดราคาผลผลิตที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรอีกด้วย

e-book-1-503x62