svasdssvasds

ส.อ.ท.พบเอกชนกังวลเพิ่มด้านศก.โลกราคาน้ำมันดอกเบี้ยกู้

18 ก.ค. 2561 เวลา 4:52 น. 106
ส.อ.ท.พบข้อกังวลเอกชนเพิ่มขึ้นในด้านศก.โลก ราคาน้ำมัน ดอกเบี้ยเงินกู้ จี้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการอุตสาหกรรม ในเดือนมิถุนายน2561ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศ ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

supan1

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
เสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะ มีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ำให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว