svasdssvasds

"สนธิรัตน์" อัดมาตรการเชิงรุก รับมือลำไยภาคเหนือทะลัก

14 ก.ค. 2561 เวลา 8:34 น. 324
180518083030 "สนธิรัตน์" จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่สวนลำไยมัดปุ๊กเชียงใหม่ อัดมาตรการเชิงรุก แนะโอกาสการค้าผ่าน FTA 12 ฉบับ รับมือผลผลิตลำไยภาคเหนือทะลัก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยมัดปุ๊ก บ้านร้องขุด อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการส่งออกลำไยภาคเหนือ มุ่งป้องกันลำไยล้นตลาดในปี 2561 สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกดูแลบริหารจัดการราคาสำหรับปีนี้

โดยขณะนี้กระทรวงได้มีการผลักดันส่งออกลำไยสดออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ อินเดีย จีน และตลาดที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่ การกระจายลำไยออกนอกจังหวัดแหล่งผลิต เป้าหมาย 5,000 ตัน ผ่านการสร้างความร่วมมือตลาดประชารัฐ โมเดิร์นเทรด สถานีบริการน้ำมัน และไปรษณีย์ไทย การสนับสนุนการแปรรูปลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยต่อยอดการใช้นวัตกรรม และ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริโภคลำไย เช่น การจัดเทศกาลผลไม้
TP08-3328-1 "กระทรวงฯ เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลายส่วนไปแล้ว เชื่อมั่นว่าปีนี้ จะบริหารจัดการลำไยสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มีความกังวลต่อผลกระทบจากมาตรการห้ามนำเข้าลำไยของอินโดนีเซียในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ "

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA มองหาตลาดส่งออกศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากอินโดนีเซีย โดย กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นแนวหน้าเจรจาผลักดันให้คู่ค้าเปิดตลาดและลดภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการส่งออกได้

โดยในช่วงที่ผ่านมาไทยได้จัดทำ FTA ทั้งหมด 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ ซึ่งFTA ทุกฉบับได้มีการลดภาษีสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ให้ไทยแล้ว อาทิ จีนและญี่ปุ่น ที่มีการยกเลิกภาษีสินค้าลำไยสด ลำไยแช่แข็ง และลำไยอบแห้งให้ไทยภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน และความตกลงไทย-ญี่ปุ่น สำหรับความตกลงอาเซียน สมาชิกอาเซียนได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าลำไยสด ลำไยแช่แข็ง ลำไยกระป๋อง และลำไยอบแห้งให้ไทยหมดแล้วเช่นกัน ยกเว้น ลาว ที่มีการเก็บภาษีลำไยอบแห้งที่ 5% ทำให้ไทยสามารถส่งลำไยไปขายในประเทศอาเซียน จีน และญี่ปุ่น โดยไม่ต้องเสียภาษี
Screen Shot 2560-07-27 at 2.21.56 AM ขณะที่ความตกลง FTA ไทย-อินเดีย ยกเลิกภาษีให้สินค้าลำไยสดเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์จากลำไย อาทิ ลำไยแช่แข็ง ลำไยอบแห้ง และลำไยกระป๋อง ยังถูกเก็บภาษี MFN 30%

สำหรับการการดำเนินการด้านอื่นๆ ที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย และผู้ประกอบการ เรื่อง“การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise 4.0” ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก FTA การบริหารจัดการตลาด การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม

อนึ่ง สวนลำไยมัดปุ๊ก เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลผลิตและการตลาด โดยปัจจุบันมีสมาชิก 110 คน อีกทั้งยังเป็นผู้รวบรวมรับซื้อลำไยในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปประเทศมาเลเซียและจีน