svasdssvasds

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามซื้อขายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

13 ก.ค. 2561 เวลา 2:00 น. 627

1 (9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามซื้อขายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Mr. Saw Tin Win (ซอติ่นวิน) Managing Director บริษัท SMTY (Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited) สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน มีนางพิบูลย์รัชต์ วงศ์ลมาย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมระยะเวลายาวนานกว่า 19 ปี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจุดใหม่ผ่านจุดซื้อขายบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง มีขนาดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 เมกะวัตต์ ในระบบ 3 เฟส ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังบ้านเลเกคอ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นจุดซื้อขายที่ 3 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางการค้า เศรษฐกิจ และสังคม กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและต่อยอดความร่วมมือด้านอื่นในอนาคต

2 (8) 3 (9) 4 (9) 5 (8) 6 (10) 7 (6) 8 (5) 9 (7)