svasdssvasds

‘พาณิชย์’ จ่อจับมือกับเกาหลีใต้ รุก e-Commerce หลังตลาดออนไลน์บูม มั่นใจส่งออกเกาหลี โต 12%

12 ก.ค. 2561 เวลา 9:21 น. 383
- 12 ก.ค. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เพราะมองว่าเกาหลีใต้มีอัตราการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต ถึง 93% และผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์สูงถึง 65% ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเจรจานำสินค้าไทยเข้าไปสู่เว็บไซต์จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้ในหลายๆ platform เช่น เว็บไซต์ Cafe 24 เป็นต้น

????????????????????????????????????

นอกจากนี้ได้มีการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ระหกว่างเอกชนไทยกับเอกชนเกาหลีอีก เช่น  MOU ระหว่างบริษัท Chunjin Chemtec Co.,Ltd. และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ในการตกลงสั่งซื้อยางพารา จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, MOUระหว่างสมาคม KOIMA และสมาคมไม้ยางพารา ในการร่วมกันพัฒนาสินค้า Wood Pellet จำนวนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, MOU ระหว่างสมาคม KOIMA และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ในการร่วมกันสร้างความร่วมมือทางการค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป, MOU สั่งซื้อสินค้า ระหว่าง บริษัท Coman Foods Co., Ltd. และ บริษัท Suree Interfoods Co.,Ltd เพื่อสั่งซื้อสินค้าอาหารของแบรนด์สุรีย์ จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 1 ปี

สำหรับการค้าระหว่างไทยและเกาหลีใต้ มีการขยายตัวมากขึ้นในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยที่เกาหลีใต้มีมูลค่าทางการค้า เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของเกาหลีใต้  ซึ่งในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยส่งออกไปเกาหลีประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากเกาหลี จำนวน 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ไทยยังขาดดุลการค้า มีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“การค้าระหว่างไทยและเกาหลี ยังมีโอกาสพัฒนาเติบโต ในทางการค้าระหว่างกันได้อีกมาก KOIMA ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ จะมีส่วนช่วยผลักดันการค้าระหว่างไทยและเกาหลีให้เกิดการการขยายตัว และกระชับความสัมพันธ์ในทางการค้ากันยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้ไทยตั้งเป้าส่งออกไปเกาหลีใต้ ขยายตัว12%” นายสนธิรัตน์กล่าว ecommerce-Augment-blog

ขณะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมา 60 ปี ซึ่งไทยและเกาหลีได้มีข้อตกลงรวมกันที่จะสร้างความร่วมมือทางการค้า และจะเปิดการเจรจาการค้าสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางพารา ชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ สินค้าไลฟ์สไตล์ อาหาร พลังงานทดแทน โลจิสติกส์ ตลอดจนสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม คาดว่าจะมีการสั่งซื้อมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ ไทยอยู่ระหว่างลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหาพันธมิตรต่างประเทศมาช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไทยต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการมาขอบคณะนักลงทุในครั้งนี้รัฐบาลมีแผนจะนักลงทุนลงพื้นที่ไปดูการพัฒนาโครงการ EEC ด้วย