svasdssvasds

ซีอีโอโฟกัส | "นิชาภา ยศวีร์" แม่งาน 'ทีเส็บ' ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์

10 ก.ค. 2561 เวลา 6:22 น. 574
ผุดกลยุทธ์ MICE ECO-System ดันตลาดโต

ปัจจัยที่ทำให้ตลาด MI ขยายตัว เกิดจากความพร้อมของสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน

… หากพูดถึง 'ธุรกิจไมซ์' จะพบว่า กลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentives) หรือ MI เป็นธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจไมซ์ไทยถึง 50% โดยมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในแต่ละปี "นิชาภา ยศวีร์" รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในฐานะแม่งานหลักผู้ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจ MI อย่างต่อเนื่อง


CEO3380a

หลังจากเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจของทีเส็บ เมื่อปลายปีที่แล้ว 'นิชาภา' ก็เดินหน้ากับภารกิจการขับเคลื่อนไมซ์ เพื่อดึงงานประชุมและนิทรรศการระดับโลกเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อม ๆ กับการสนับสนุนให้งานไมซในประเทศแข็งแกร่งมากขึ้น ควบคู่กับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

'นิชาภา' บอกว่า ภาพรวมธุรกิจไมซ์ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวม 547,623 คน เติบโตขึ้น 13.14% สร้างรายได้ 42,854 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.73% จากปีที่ผ่านมา โดยตลาดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MI) มีอัตราการขยายตัวสูงสุด เมื่อเทียบกับธุรกิจไมซ์อื่น ๆ ปัจจัยที่ทำให้ตลาด MI ขยายตัวสูงสุดในแต่ละปี เกิดจากความพร้อมของสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน ความหลากหลายของกิจกรรมไมซ์และสถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการจัดงานได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้จัดงานไมซ์จากทั่วโลกวางใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์

สำหรับแผนในการขับเคลื่อนตลาด MI ในปีนี้ 'นิชาภา' บอกว่า จะเน้นสร้างระบบ MICE ECO-System หรือ ระบบนิเวศน์ธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเกื้อหนุนและส่งเสริมในทุกปัจจัยและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมไมซ์ โดยเฉพาะตลาด MI ให้เกิดการจัดงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งด้านโทรคมนาคม ยานยนต์ สุขภาพ และบริการ เพื่อขยายความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศผ่านการประชุม , 2.ส่งเสริมการจัดประชุมในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC , หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ , เชียงราย และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นต้น สนับสนุนการสร้างทรัพยากรในพื้นที่ให้พร้อมรองรับการจัดงาน พัฒนาระบบนิเวศน์ไมซ์ในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล และ 3.สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้พัฒนาศักยภาพของสินค้า บริการ รวมทั้งการตลาดและการขาย โดยทีเส็บทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเวทีไมซ์ส่งเสริมผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างเวทีให้ความรู้ เวทีเจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศ สร้าง Demand และ Supply ที่เกื้อหนุนกันของธุรกิจ

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การจัดงาน Thailand Incentive & Meeting Exchange หรือ TIME ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 'นิชาภา' อธิบายว่า งานนี้ คือ การสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไมซ์ ได้ใช้เวทีนี้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพิ่มมุมมองการตลาดใหม่ ๆ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาดแบบสร้างสรรค์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในจุดขายให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดจากการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นเจาะตลาดระยะไกล หรือ Long Haul ใน 3 ทวีป คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยคาดว่า การจัดกิจกรรม TIME 2018 นี้ จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ประมาณ 170 ล้านบาท

"จากตัวเลขครึ่งปีแรก ตลาด Long Haul ทั้ง 3 ทวีป ในธุรกิจไมซ์มีการเติบโตด้านจำนวนนักเดินทางรวม 8.34% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักเดินทางไมซ์ รวม 101,514 คน สร้างรายได้กว่า 7,943 ล้านบาท กลุ่ม Long Haul หรือ กลุ่มที่ใช้ระยะเวลานานในการเดินทาง มักจะขยายเวลาเพื่อพักผ่อนหลังการประชุม นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและยังเดินทางมาซ้ำ"

'นิชาภา' ยังวางแผนกระตุ้นตลาดต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมโปรโมชันสำหรับกลุ่ม MI ได้แก่ แคมเปญ "Meet by Design" ซึ่งการสนับสนุนจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ รูปแบบของกิจกรรม และขนาดของกลุ่มนักเดินทางที่เข้าร่วมงานที่จะเกิดขึ้น และยังมีกิจกรรมการตลาดและการขายที่กระตุ้นธุรกิจ MI ในตลาด Long Haul ในปี 2561 ประกอบด้วย การสร้างพาวิลเลียนและพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทรดโชว์ IMEX Frankfurt 2018 เยอรมนี , งาน IMEX America 2018 อเมริกา , งาน IBTM World 2018 สเปน เพื่อสร้างโอกาสทางการขายและการตลาด ประกอบด้วย งานที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และการเดินสายจัดกิจกรรม Sales Mission ที่อเมริกาตอนกลาง ฝั่งตะวันตก (Midwest) เมืองแดลลัส เมืองมินนีแอโพลิส และนครชิคาโก

ถ้าดูจากแผนงานของผู้บริหารทีเส็บท่านนี้แล้ว เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้ธุรกิจไมซ์ของไทยเติบโต และเดินสู่เป้าหมายที่จะมีนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศเข้ามาทั้งหมด 1,327,000 คน โดยเป็นนักเดินทางกลุ่ม MI จำนวน 596,000 คน เติบโต 7% ได้ไม่ยากนัก


……………….
ซีอีโอโฟกัส : นิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดย พัฐกานต์ เชียงน้อย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,380 วันที่ 5-7 ก.ค. 2561 หน้า 25

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“ทีเส็บ” กับการเดินเครื่องจัดประชุมนานาชาติสร้างรายได้เข้าไทย
ทีเส็บ สร้าง MICE ECOsystem ดันอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว