svasdssvasds

ออมสินหนุนชุมชน ตั้ง‘สมาร์ทโฮมสเตย์’

07 ก.ค. 2561 เวลา 10:46 น. 712

SmartHomestay2
ธนาคารออมสิน หนุนท่องเที่ยวชุมชน คัดเลือกผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 100 แห่งจากทั่วประเทศ ประกวดโครงการโฮมสเตย์มีสไตล์ หนุนสร้าง สมาร์ทโฮมสเตย์ต้นแบบ

22-

นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ธนาคารออมสิน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบชุมชนโฮมสเตย์ จึงได้จัดทำ “โครงการ GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” เชิญชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยที่มีหัวใจแห่งการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวชุมชน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งประกวดและรับการคัดเลือกโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ชิงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 3.2 ล้านบาท

โดยรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 จะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 5 แสนบาท อันดับ 2 ได้รับ 3 แสนบาท อันดับ 3 รับเงิน 2 แสนบาท รางวัลโฮมสเตย์ดีเด่นอีก 7 รางวัล รับเงินสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 1 แสนบาท และรางวัลโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 20 โฮมสเตย์ ได้รับเงินสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 5 หมื่นบาท ขณะที่รางวัลโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 100 โฮมสเตย์ รับเงินสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 1 หมื่นบาทด้วย

SmartHomestay1

สำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติด ตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกโฮมสเตย์จากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบ 100 โฮมสเตย์ แล้วจะเชิญผู้แทนโฮมสเตย์ดังกล่าวร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่ระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ทั้งมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม และหลังจากคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 โฮมสเตย์ ทางธนาคารจะจัดกิจกรรมออมสินสานสัมพันธ์ 10 โฮมสเตย์ จากนั้นจะลงพื้นที่ของคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์เชิญ   ชวนท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ทั้งนี้ แนวคิดโฮมสเตย์สมาร์ท (Homestay SMART) คือ S : System ระบบบริหารจัดการ, M : Marketing กลยุทธ์ด้านการตลาด, A : Adaptation การประยุกต์ปรับเปลี่ยน, R : Relationship ความสัมพันธ์ในชุมชน และ T : Thailand 4.0 การนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโฮมสเตย์

            หน้า 22 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 ฉบับ 3380 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ก.ค. 2561

e-book-1-503x62-7