ส่งออกแนะผู้ประกอบการเน้นทำการค้าออนไลน์ ชี้ Thaitrade.com เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่ดีที่สุด

29 พ.ค. 2561 เวลา 10:04 น. 383
- 29 พ.ค. 61 - นับว่าเป็นความสำเร็จหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทำการค้าผ่านระบบออนไลน์ เพราะถือว่าเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสินค้าไทย และให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ส่งออกไทย รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบัน เพราะช่องทางการค้าออนไลน์เป็นช่องทางที่สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ Thaitrade.comที่เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ในรูปแบบ B2B e-Marketplace (Business to Business) ที่ให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยได้อย่างง่ายดาย และเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางการค้าที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยบนโลกออนไลน์ AD3

- Thaitrade.com เน้นทำตลาดเชิงรุก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงทิศทางและแนวโน้มของการค้าบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันหลังจากที่รัฐบาลหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการค้าออนไลน์มากขึ้นโดยในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วางแผนการทำงานในส่วนของ Thaitrade.com โดยเน้นการทำตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะทางออนไลน์เป็นหลักเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าและติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ Thaitrade.comผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การทำให้ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ลำดับต้นในการค้นหาใน Search Engine (SEO) การทำแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายออนไลน์ที่มีชื่อเสียง การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media Marketing : SMM) การทำการตลาดผ่านสื่อสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Thaitrade.com ในรูปแบบผู้ขาย รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อในประเทศที่ต้องการสรรหาสินค้าไทยคุณภาพส่งออก AD6

- 3 ปี ตั้งเป้าสมาชิก 1 แสนราย

สำหรับเป้าในการเพิ่มสมาชิก Thaitrade.com จะทำได้ 100,000 รายภายใน 3 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปี Thaitrade.com สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจของไทยได้กว่า 5,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าออนไลน์ของไทยที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกจำนวนมากกว่า 23,886 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้ามากกว่า 257,096 รายการ มีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ เข้ามาชมสินค้าแล้วกว่า 6,219,757 ราย จากกว่า 237 ประเทศทั่วโลก จากผู้เข้าเยี่ยมชมเหล่านั้นได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อแล้วกว่า 164,460 ราย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน inquiries ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายจำนวนมาก

นอกจากนี้ Thaitrade.com ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้ซื้อชาวต่างชาติและเป็นเว็บไซต์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านการซื้อขายสินค้าอย่างครบวงจรโดยมีความร่วมกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกในหลากหลายสาขาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำการค้าออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแนวโน้มการค้าใน Thaitrade.com จากนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายในรูปแบบ B2B2C ทั้งภายในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 3 ปี AD4 AD5

- เปิดให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาทำการค้าใน Thaitrade.com นั้น กรมจะมีศูนย์ให้บริการ Thaitrade.com Center โดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และมี Online Support ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในการอำนวยความสะดวกด้านการซื้อขายให้กับสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นสมัครสมาชิกจนถึงปิดการซื้อ-ขาย เช่น  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com แก่สมาชิกผู้ขาย (Seller) สมาชิกผู้ซื้อ (Buyer) และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประกอบธุรกิจออนไลน์ การตอบข้อซักถาม และอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องผ่านทุกช่องทางของกรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Thaitrade.com ทั้งทาง Online และ Offline หรือประสานงานสมาชิกผู้ขายThaitrade.com ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมและพันธมิตรจัดขึ้น เช่น การเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับแฟลตฟอร์มต่างประเทศต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ธนาคารจะเชื่อมั่นในตัวผู้ขายได้มากขึ้น และสามารถพิจารณาการให้กู้ได้ดียิ่งขึ้นและข้อมูลด้านการค้าออนไลน์จำนวนมหาศาล (Big Data) จะไม่ตกไปอยู่ในมือของต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี E-Marketplace Platform ที่สามารถเติมเต็ม e-Commerce Ecosystem ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงสินค้าและบริการของไทย” AD1

-ทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือต้องการจะเข้ามาเป็นสมาชิก Thaitrade.com สามารถมาสมัครสมาชิกเพื่อเปิดร้านขายสินค้าและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประการอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com ควรมีการอัพเดทข้อมูลสินค้า และสร้าง Contact อย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความต้องการซื้อเข้ามาตลอดเวลาทั้งจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ซื้อตัวจริงที่รับรองโดยทูตพาณิชย์ ซึ่งหากมีข้อมูลสินค้าที่มีคุณภาพก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น AD2

นอกจากนี้สามารถสมัครเข้าร่วมขายสินค้าบน Thaitrade Shop บริการใหม่ที่ให้บริการซื้อ-ขายสินค้าแบบ B2C ภายในประเทศ ซึ่งจะรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ทุกธนาคาร และช่องทางการชำระเงินใหม่ๆ อีกทั้งยังรองรับการขนส่งภายในประเทศ

**คลิก!!! ลงทะเบียนงาน E-commerce BIG BANG