แรงไม่ตก! ส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว12.3% "ทุเรียน" ดาวเด่นส่งออกจีน

22 พ.ค. 2561 เวลา 8:56 น. 283
ส่งออกเดือนเม.ย. ขยายตัว12.3%ต่อเนื่องเป็นเดือนที่14 โดยเฉพาะทุเรียน ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตร กลับมาขยายตัวในเดือนเมษายน มั่นใจภาพรวมส่งออกทั้ง ขยายตัว 8%

-22 พ.ค.2561- นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าการส่งออกของไทย ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีมูลค่า 18,945 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.3 % ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ4เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่าการส่งออก 81,775ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น11.5% เนื่องจากแรงกดดันเงินบาทแข็งค่า ลดน้อยลงแล้ว

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกยังดีต่อเนื่อง มาจากการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่กลับมาขยายตัวที่9.8 % หลังจากติดลบมาหลายเดือน ซึ่งสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และไก่สดแช่แข็ง รวมไปถึงกลุ่มสินค้าผลไม้สดทั้งหมด ที่ขยายตัวถึง 352 % โดยเฉพาะทุเรียน ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 207% คิดเป็นมูลค่ากว่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากดูเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปจีน ของการส่งออกทุเรียน ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง774 % ส่งผลให้ในระยะ 4 เดือนแรก มีมูลค่าส่งออกรวม 81,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.5%
14968329341496832971l อย่างไรก็ตาม นโยบายการสนับสนุนการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของรัฐบาล ถือว่า เดินมาถูกทางแล้ว และควรจะทำให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการผลักดันการส่งออกในสินค้าตัวอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ให้มีช่องทางการส่งออกมากขึ้น แต่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย โดยยังมั่นใจว่าแนวโน้มการส่งออกในปีนี้ จะขยายตัวใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 8% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องและราคาน้ำมันที่เราปรับตัวสูงขึ้นที่จะส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ส่วนการนำเข้าในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 20,229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.4% ส่งผลให้ไทย ขาดดุลการค้า 1,283ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4เดือนการนำเข้ามีมูลค่า81,102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น17.2% เกินดุลการค้า673 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
B904958B21854F06A5B4781105CE098E