“ไมค์-นาฬิกา”แพงเว่อร์ รัฐสภาใหม่ฉาวไม่เลิก “เงินทอน”คืนใคร???

19 พ.ค. 2561 เวลา 14:33 น. 1.3k
521515 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ตีกลับงบ 8,135.ล้านบาท ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล แถลงว่า ที่ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน

อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศบางชิ้นมีราคาแพงเกินไปจึงให้กลับไปทำรายละเอียดมาใหม่เพื่อปรับค่าใช้จ่ายบางรายการให้ถูกลง เช่น ค่าไมโครโฟน และนาฬิกา ให้กลับไปทำรายละเอียดมาใหม่ ปรับค่าใช้จ่ายบางรายการให้ถูกลง เช่น ค่าไมโครโฟน, นาฬิกา เป็นต้น
554154 “ทางรัฐสภาให้เหตุผลว่า เงินจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานด้านอื่น ๆไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานระบบควบคุมแสงสว่างบริเวณภายนอกอาคาร งานระบบปรับอาการศภายในห้องประชุม ส.ส. และส.ว. งานผนัง งานผ้าม่าน และงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่งบใหม่ที่ขอมาทั้งหมด แต่มีงบตัวเก่าที่เคยได้รับอนุมัติ คือ งานสาธารณูปโภค 586.90 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน ในครั้งนี้จึงของบเพิ่ม 826.16 ล้านบาท ส่วนงานระบบประกอบอาคาร และระบบเทคโนโลยี ที่เคยได้รับอนุมัติงบไปแล้ว 3,000ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรร ครั้งนี้จึงขอเพิ่มอีก 3,493.49  ล้านบาท โดยเมื่อรวมของเดิมที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร กลายเป็นวงเงิน 6,493.49 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 229 ล้านบาท”

...ท่านนายกฯ ย้ำว่า ยอมไม่ได้กับไมโครโฟน 1.2 แสนบาท และนาฬิกา 7 หมื่นบาท!!!!!
133450
เมื่อเปิดเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ในวันนั้น ปรากฏข้อมูลอธิบายแบบกว้างๆว่า วงเงินกว่า 8 พันล้านบาทนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 1.งานสาธารณูปการและงานประกอบอาคารและภายนอกอาคาร วงเงิน 1,413.06 ล้านบาท แบ่งเป็น ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร 276.39 ล้านบาท ระบบรักษาความปลอดภัย 211.72 ล้าน ระบบปรับอากาศ 30 ล้าน ระบบสุขาภิบาล 15 ล้าน ระบบป้องกันอัคคีภัย 4 ล้าน สถานีไฟฟ้าย่อย 94 ล้าน ระบบควบคุมแสงสว่าง  162 ล้านบาท งานผนังกรอบอาคารห้องประชุม 220 ล้านบาท และงานผ้าม่าน 5 ล้านบาท

2.ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับงานสาธารณูปโภคฯ และงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 229 ล้านบาท ปรากฏรายละเอียดว่า เป็นงานจ้างที่ปรึกษา 88 ล้านบาท งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ 141 ล้านบาท
mSQWlZdCq5b6ZLkt6FkMP6L8g93IzBbe และ 3.เป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร  วงเงิน 6,493.49 ล้านบาทนั้น สผ.ระบุว่า ได้จ้างผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการออกแบบตามขอบเขตงานของคณะอนุกรรมการศึกษาความต้องการและวางแผนแม่บทการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯซึ่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 2,759.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขอสนับสนุนงบเพิ่มเติมในส่วนของหมวดงานระบบเครือข่ายสื่อสาร งานระบบสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟแวร์สนับสนุน งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโทรศัพท์

อีกส่วนคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบ จำนวน 3,734.08 ล้านบาท แบ่งเป็น หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์ งานประกอบอาคาร และงานระบบศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง

นี่จึงเป็นที่มาของการ “ตีกลับ” งบจำนวนดังกล่าวเนื่องจากรายละเอียดยังไม่ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร?
1.2.314
เมื่อมีเรื่อง “ไมโคโฟนแพงเว่อร์” ทำให้นึกถึงเรื่องราวในปี 2557 สมัยรัฐบาล คสช.เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ปลัดสำนักนายกฯควบเก้าอี้รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้มีโครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และจะต้องซื้อไม่มาติดตั้งในห้องประชุม ปรากฎว่าไมโครโฟน ตกราคาตัวละ 145,000 บาท ซึ่งทั้งหมด 89 ตัว ตกเป็นเงินราว 37 ล้านบาท

ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าไมค์รุ่นดังกล่าวคือไมค์ ยี่ห้อ BOSCH รุ่น DCNM-MMD ราคาในท้องตลาดอยู่ที่ชุดละ 99,000 บาทเท่านั้น
1424794745-1-o ขณะที่เรื่อง “นาฬิกา” นั้น เมื่อกลับไปพลิกแฟ้มเมื่อปี 2556 ในช่วงที่ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์อย่างหนัก ผู้สื่อข่าวหลายสำนักไปขุดคุ้ยข้อมูล พบว่า นาฬิกาที่สำนักเลขาธิการสภาฯ จัดซื้อมานั้น เป็นนาฬิกาจอแอลซีดี ดิจิทัล ยี่ห้อ Bodet รุ่น Cristalys Ellipse จากประเทศอังกฤษ
9659696599

ซึ่งจากการตรวจสอบในเว็บไซต์ www.timingireland.com พบว่า นาฬิกาประเภทเดียวกัน มีราคาเรือนละ 490 ยูโร (ไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 20,310 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 41.45 บาท)

เรื่องนี้ย่อมหนีไม่พ้นถูกตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งงบจัดซื้อไว้สูง ๆเพื่อให้มี “เงินทอน”คืนให้ใครหรือไม่???... 71495_full .......................
รายงานเรื่อง|“ไมค์-นาฬิกา”แพงเว่อร์ รัฐสภาใหม่ฉาวไม่เลิก “เงินทอน”คืนใคร???| โดย...โต๊ะข่าวการเมืองฐานเศรษฐกิจ |
e-book-1-503x62