"มหาธีร์" คว้าชัย! หนุนเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวชายแดนใต้

14 พ.ค. 2561 เวลา 10:59 น. 445
จากชัยชนะการเลือก ตั้งมาเลเซียของนายมหาธีร์ โมฮัมหมัด แกนนําแนว ร่วมพรรคฝ่ายค้าน “ปากาตัน ฮาราปัน” (Pakatan Hardpan - PH) หรือ “แนวร่วม แห่งความหวัง” เหนือนาย นาจิบ ราซัก แห่งพรรคอัมโน (United Malays National OrganisationUMNO) พร้อมก้าวขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซีย ด้วยวัย 92 ปี
ผศ.ดร.บุษบง ชัย เจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์(ม.อ.) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนจะดีขึ้น

จากผลงานเมื่อ ปีค.ศ. 1997 หรือ พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยและ อินโดนีเซีย ต่างได้รับผล จากเศรษฐกิจตกต่ํา (วิกฤติ ต้มยํากุ้ง) ต้องกู้เงินจาก กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ
4DQpjUtzLUwmJZZPEbS7GziqoIaXA8DX7zWJ9fJZEiWn แต่นายมหาธีร์ นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย (ในขณะนั้น) สามารถ ประคองเศรษฐกิจมาเลเซีย ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาได้ โดย ไม่ต้องกู้เงินจากไอเอ็มเอฟ “เชื่อว่านอกจาก เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะดีขึ้น ปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้จะดีขึ้นด้วย จากการที่ นายมหาธีร์ให้ความสําคัญ อีก ทั้งเคยมาปาฐกถาเรื่องปัญหา ชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์ประชุม นานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เมื่อไม่นานมานี้”
_101242331_956589400 ด้านนายโตหอง แซ่หลี นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา กล่าวว่าเป็นที่ น่ายินดีที่ได้นักวางแผนอย่าง นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด กลับ มาเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีผลงานด้านเศรษฐกิจในสมัย ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ขณะนั้น) ทําให้ด้านเศรษฐกิจ เชื่อว่าจะดีขึ้นจากความเชื่อ มันของชาวมาเลเซีย และนาย มหาธีร์ ประกาศยกเลิกเก็บ

ภาษีสินค้าและบริการ 6% ส่วนด่านชายแดนเข้า-ออก ประเทศไทยก็มีการปรับ ปรุงให้เร็วขึ้นแล้ว เชื่อว่า การท่องเที่ยวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ก็จะดีขึ้น ไปด้วย จากความเชื่อมั่น ทั้งคนมาเลเซีย และนักธุรกิจไทย

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานห การค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การที่ต่างประเทศให้การยอมรับผู้นําอย่างนายมหาธีร์ โมฮัมหมัด จะสร้างความเชื่อ มั่นและเสถียรภาพของค่าเงินริงกิต ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในภูมิภาค อีกประการก็คือนายกฯ มหาธีร์ มีบ้านเกิดที่ตอนเหนือของ มาเลเซียติดกับภาคใต้ของไทยเชื่อว่านายกฯมหาธีร์ จะมีโครงการลงทุนในรัฐ บ้านเกิดของท่านอย่างแน่ นอน ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อบ้านเรา
Photo Release 2
....................
หน้า 15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3365 ระหว่างวันที่ 13-16