วันนี้!เรือกลุ่มขาวส้มลุ้นกระตุ้นรัฐซื้อ-ชงขอเงินประเดิม500ล้านตั้งกองทุน

09 พ.ค. 2561 เวลา 5:15 น. 196
จับตา "ฉัตรชัย" รับข้อเสนอสมาคมประมงฯ เร่งแก้ขาดแรงงาน 4.2 หมื่นอัตรา โล๊ะซื้อเรือคืนกว่า 900 ลำ กลุ่มขาว-ส้มตัดทิ้งออกจากระบบ พร้อมชงขอเงินประเดิม 500ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาประมง รีดเก็บเซสส์ส่งออกอาหารทะเล -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในทะเล ผนวกเงินค่าปรับ -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าในวันนี้ (วันที่ 9 พ.ค.61) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ตอบรับสมาคมให้เข้าหารือเวลา 14.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยทางสมาคมจะนำประเด็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของชาวประมงที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพประมง ทำให้ไม่สามารถออกทำการประมงได้ ทั้งนี้ทางสมาคมได้เคยนำเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล โดยสมาคมได้มีการทำสำรวจจำนวนการขาดแคลนแรงงาน และความต้องการแรงงานเพื่อทำงานในเรือประมงทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวนถึง 4.26 หมื่นคน

mong1

นอกจากนี้ทางสมาคม จะขอความอนุเคราะห์ให้โปรดพิจารณาเรื่องแก้ไข 4 ข้อเร่งด่วน ได้แก่ 1.เรื่องการรับซื้อเรือคืน โดยเฉพาะกลุ่มเรือขาว-ส้ม ที่ได้มีการสำรวจแล้ว ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเรือกลุ่มนี้เป็นการเร่งด่วน 2.ปัญหาเรื่องแรงงาน ขอให้เร่งรัดใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้อธิบดีกรมประมง ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจำเรือ แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ได้ใช้แรงงานประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสนอให้ ศปมผ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กรณีแรงงานตามมาตรา 83 ให้ครอบคลุมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และให้แรงงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
mong 3.ขอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมง โดยขอเสนอให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 500 ล้านบาท หลังจากนั้นให้เก็บเงินต่างๆ เข้ากองทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมง เงินค่าปรับต่างๆ จากการกระทำผิดด้านประมง เงินค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศเพื่อใช้บริโภคหรือผลิตเพื่อการส่งออก เงินค่าธรรมเนียมการส่งออก (เงินเซสส์) สินค้าอาหารทะเล และเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในทะเลบางส่วน เป็นต้น และ 4.ขอให้เร่งรัดการออกประกาศเขตทะเลชายฝั่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำประมง

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว