ไอยูยู ลามประมงพื้นบ้านติดระบบพีพีดีเอนำร่อง "ฉัตรชัย" ยกนิ้วชู "ประจวบ" ชุมชุมตัวอย่าง

02 พ.ค. 2561 เวลา 7:49 น. 467
- 2 พ.ค. 61 - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการทำงานแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเช้าวันนี้ ณ ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์

ตามแผนแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) โดยใช้แนวทางการตรวจแบบบูรราการข้อมูลการทำประมงจากทุกแหล่ง เช่น เส้นทางการทำประมงที่ได้จากระบบติดตามเรือประมง (VMS) สมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) โดยนำมาตรวจสอบร่วมกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงตัวผู้กระทำผิด ทั้งนี้บนหลักการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ปฏิบัติผิดกฎหมาย S__7626942

ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก อื่นๆได้ นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายเพิ่มเติมให้ศูนย์ฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง โดยลดการตรวจเอกสารซึ่งซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจเรือ และเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ชาวประมงที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้รับความสะดวกรวดเร็วในการออกทำการประมงมากยิ่งขึ้น รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ส่วนการประมงที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างเข้มงวด

ต่อมารองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินโครงการนำร่องชาวประมงดิจิตัล หรือ Digital Artisanal Fisheries โดยเรือประมงพื้นบ้านในเครือข่ายทุกลำจะติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือของ Pelagic Data System (PDA) ซึ่งมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับระบบ VMS ที่ติดตั้งในเรือประมงพาณิชย์

โดยระบบ PDA ของเรือประมงพื้นบ้านจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการทําการประมง เครื่องมือทำการประมง การละเมิดวัน เวลา เขตกำหนดการทำการประมง ระบุพิกัดของการจับสัตว์น้ำ การขนถ่ายในทะเล และ อุณหภูมิของการจัดเก็บสัตว์น้ำ ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล และเมื่อนำมารวมกับการทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเล การทำประมงแบบยั่งยืน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายในชุมชนประมงชายฝั่ง ก็จะทำให้ชุมชนประมงพื้นบ้านกลายเป็นชาวประมงดิจิตัลที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร (Application) และสื่อออนไลน์ให้ทำการสนับสนุนการทำประมงยั่งยืนโดยการ สนับสนุนสินค้าของชาวประมงที่ทำการประมงอย่างยั่งยืนและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิตัลทําให้รู้ถึงแหล่งที่มาของอาหารทะเลและพฤติกรรมการทำการประมง S__7626945

สำหรับเครือข่ายประมงพื้นบ้านนี้ตั้งอยู่ที่บ้านทุงนอย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของขนาดเรือ ชนิดของ เครื่องมือทําการประมง และชนิดของสัตว์น้ำ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนชาวประมงที่เข้มแข็ง โดยได้มีการรวมกลุ่มการขายสินค้าอาหารทะเลจากการทำการประมงยั่งยืนให้กับผู้บริโภคโดยตรง ใช้ชื่อว่า  “คนทะเล” โดยมีการกำหนดกฎกติกาชุมชนของการทําประมง (Code of Conduct) จึงนับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อม

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับชาวประมงพื้นบ้านโดยยินดีให้การสนับสนุนกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน ชุมชนนี้นับเป็นต้นแบบของการยกระดับมาตรฐานการประมงพื้นบ้านโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ราคาถูก แต่ได้รับข้อมูลครบถ้วนในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับได้และนำออกสู่ตลาด สร้างความโปร่งใสในการทำประมงของชาวประมงพื้นบ้านทำให้เกิดความมั่นใจในการบริโภค ดังนั้นจึงสั่งการให้กรมประมงใช้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลตามมาตรา 25 ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรียังสั่งการเพิ่มเติมให้ ศปมผ. เร่งรัดจัดทำแผนการทำงานร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านเพื่อให้เป็นเครือข่ายในการติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการทำประมงภาคประชาชน เพราะการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายนั้น ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งจากการพบปะกับชาวประมงพื้นบ้านวันนี้ได้รับคำยื่นยันว่าประมงพื้นบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายเพื่อนความยั่งยืนมาสู่ท้องทะเลไทย S__7626936