ซีพีเอฟช่วยเกษตรกรลดราคาลูกกุ้ง รับมือราคาตกต่ำ

01 พ.ค. 2561 เวลา 9:19 น. 292
1 พฤษภาคม 2561 - บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำ ประกาศลดราคาลูกกุ้งขาวลงตัวละ 3 สตางค์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนศกนี้

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจากราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ตามราคาในตลาดโลก เป็นผลจากสถานการณ์ปริมาณการผลิตกุ้งขาวในหลายประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเบื้องต้น โดยปรับลดราคาขายลูกกุ้งขาว เอฟ-เทอร์โบ (CPF – Turbo) จากราคา 19 สตางค์ต่อตัว ลดลงตัวละ 3 สตางค์ เป็นราคา 16 สตางค์ต่อตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งสามารถดำเนินการเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไปได้ และช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงได้

shm

“ซีพีเอฟขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงกุ้งได้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งต่อไป และสามารถรับมือสถานการณ์ความผันผวนของราคากุ้งได้" นายไพโรจน์กล่าว

นายไพโรจน์กล่าวต่อว่า บริษัทยังพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ป้องกันโรคติดต่อ ลดอัตราความเสียหายระหว่างการเลี้ยง

e-book-1-503x62