โครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ลงทุนอีกกว่าแสนล้าน

28 มีนาคม 2561
แม้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) จะเปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่เฟสแรกจำนวน 7 เส้นทางวงเงินกว่า 1 แสนล้านบาทเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว แต่ยังมีเฟส 2 อีก 5 เส้นทางอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เช่นเดียวกับการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นอีกหลายเส้นทางก็อยู่ระหว่างเร่งศึกษา การออกแบบรายละเอียดและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะปี 2562-2563 ให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันไป

ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 รวมวงเงินกว่า 2.66 แสนล้านบาทประกอบไปด้วยเส้นทางช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร และช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และคาดว่าจะขออนุมัติครม.ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

TP12-3351-1B ต่อเนื่องกันด้วยโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใหม่ที่จะเชื่อมจังหวัดสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นได้แก่ 1.เส้นทางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ด้านบน (E-W Upper) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางสายใหม่ ได้แก่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ใช้งบประมาณกว่า 7.1 หมื่นล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เส้นทางแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ขณะนี้การศึกษาเบื้องต้นแล้วเสร็จ เตรียมเสนอขอรับงบประมาณการออกแบบรายละเอียดในปี 2563 ต่อไป เส้นทางนครสวรรค์-บ้านไผ่ ของบศึกษาเบื้องต้นปี 2563 เส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม เร่งขออนุมัติโครงการจากครม. คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท เส้นทางศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด ของบศึกษาเบื้องต้นปี 2563 และเส้นทางอุบล ราชธานี-ช่องเม็ก ได้รับงบศึกษาเบื้องต้นปี 2562 ไปดำเนินการ

แบนเนอร์รายการฐานยานยนต์ 2.เส้นทางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ด้านล่าง (E-W Lower) ประกอบไปด้วยเส้นทางกาญจนบุรี-บ้านพุนํ้าร้อน อยู่ระหว่างของบศึกษาเบื้องต้นในปี 2563 เส้นทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี- บ้านภาชี อยู่ระหว่างของบศึกษาเบื้องต้นปี 2563 เส้นทางศรีราชา-ระยอง ได้ของบศึกษาเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียดในปี 2562 เส้นทางมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ได้รับงบศึกษาเบื้องต้นในปี 2561 ไปดำเนินการแล้ว เส้นทางชุมพร-ระนอง โครงการดังกล่าวนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) รับไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และจะได้รับงบไปออกแบบรายละเอียดในปี 2562 เส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ท่านุ่น อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยสนข.เส้นทางทับปุด-กระบี่ เส้นทางนี้ร.ฟ.ท.ของบศึกษาเบื้องต้นปี 2563 เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ใช้งบกว่า 5.6 หมื่นล้านบาทอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการต่อครม.

ทั้งนี้ปัจจุบันร.ฟ.ท.ให้บริการรถไฟทางเดี่ยวระยะทาง 3,764 กิโลเมตร ทางคู่ อีก 174 กิโลเมตรและทางสามอีก 105 กิโลเมตรรวมระยะทางปัจจุบัน 4,043 กิโลเมตรดังนั้นเมื่อส่วนต่อขยายทั้งเฟสแรก เฟส 2 และเส้นทางสายใหม่เชื่อมต่อจังหวัดสำคัญแล้วเสร็จจะเพิ่มระยะทางครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น แต่คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าท้ายที่สุดจะแล้วเสร็จได้ตามแผนหรือไม่??? เมื่อไหร่??

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,351 วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
e-book