พาณิชย์รุก9นโยบายจัด8กิจกรรมลดค่าครองชีพของขวัญส่งท้ายปี

27 ธ.ค. 2560 เวลา 11:33 น. 238
พาณิชย์ เดินหน้า 9 นโยบาย และจัด 8 กิจกรรมลดค่าครองชีพมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ให้คนไทยทั้งประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ประกอบด้วย 9 นโยบาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนพร้อมจัด 8 กิจกรรมลดค่าครองชีพ และอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนเช่น การดูแลเสถียรภาพราคาและตลาดสินค้าเกษตร การดูแลค่าครองชีพ เน้นการดูแลปัญหาปากท้องประชาชน โดยการเพิ่มทางเลือกซื้อสินค้าราคาถูกผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งจะเพิ่มจำนวนให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2561 จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 40,000 แห่ง และจะเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีมุมวางขาย ณ ตลาดร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการค้าระดับพื้นที่มากขึ้น

sontirat

การสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีการมีงานทำโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลังรวมทั้งการส่งเสริมให้มีการจับคู่ระหว่างแฟรนส์ไชส์ของคนไทยที่มีมูลค่าไม่สูงมากกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างอาชีพ การขับเคลื่อน SMEs และ MSMEs รายจังหวัด โดยจะเชื่อมโยงให้มีแหล่งค้าขายทั้งที่เป็นการค้าในรูปแบบออฟไลน์ เช่น ตลาด ร้านโชห่วย ห้างสรรพสินค้า Modern Trade และผลักดันให้สามารถทำการค้าขายออนไลน์ โดยนำรูปแบบ ULE Model มาเป็นแนวทางใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตชุมชน รวมทั้งสนับสนุนคนตัวเล็กให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

 

“ในปี 2561 จะยังคงผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแตะ 10% โดยมีแผนจะปรับโครงสร้างการส่งออกให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นการขยายตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม สินค้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตั้งทีมการตลาดและจัดทำแผนการเจาะขยายตลาดรายประเทศโดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังและมีกรอบเวลาและระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น จีน อินเดีย สหภาพยุโรป และยังมีแผนเริ่มเจรจา ทวิภาคีกับประเทศสำคัญๆ อาทิ เยอรมนี ฝรั่งเศส โดยจะดึงบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดมาทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ ภายใต้แนวทางการเจรจาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ (Strategic Partnership) และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น”

newp

นอกจากนี้กระทรวงได้จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชน เช่น มหกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่อรวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม่ โดยร่วมกับห้างค้าปลีก ค้าส่ง ผู้ผลิต ลดราคาสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศ ตั้งแต่ 20-80% มีสินค้ากว่า 1 หมื่นรายการ, ลดราคาสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2560 -15 ม.ค.2561,จัดส่งรถธงฟ้าเคลื่อนที่ นำสินค้าจำเป็น 4 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช และไข่ไก่ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 30-45% ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ

คาดว่าจะช่วยประชาชนได้กว่า 6 หมื่นครัวเรือน ลดค่าครองชีพได้ประมาณ 30 ล้านบาท,เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยนำสินค้า OTOP มาจำหน่ายให้กับประชาชน ในงาน OTOP City ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้จัดงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17-25 ธ.ค.2560 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี , จัดงาน แฟรนไชส์ เดย์ ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค. 2561 เป็นต้น

e-book

แท็กที่เกี่ยวข้อง