ปปป.รับสอบทุจริตกยท.ซื้อปุ๋ยส่อฮั้วประมูล

18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:12 น. 204
บก.ปปป. รับเรื่องร้องเรียนสอบทุจริตซื้อปุ๋ย กยท. ส่อฮั้วประมูล

พ.ต.อ. จักษ์ เพ็งสาธร รองผู้บังคับการ(รองผบก.) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้รับเรื่องร้องเรียกจากสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สยยท. ให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงว่าการจัดซื้อปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ มีอะไรที่เป็นเงื่อนงำ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หรือมีการฮั้วประมูล แล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่
ruut1 "เมื่อพบว่ามีหลักฐานไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แต่เวลานี้เพิ่งจะเป็นการรับเรื่องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน แต่จะสอบถามและคำให้การของเกษตรกรที่ได้มาแจ้งความจะทำการตรวจสอบต่อไป โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร"

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท. ) ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งให้รวบรวมองค์กรเกษตรกรชาวสวนยางที่หลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อรวบรวมปัญหาเสนอรัฐบาล สยยท. จึงได้รวบรวมการร้องเรียนของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีปัญหาคือ การประมูลปุ๋ยของ กยท. ส่อพิรุธ มีปัญหาร้องเรียนจากการประกาศประมูลใช้ระยะเวลาเพียง 5 วัน โดยคร่อมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เหลือวันทำการเพียง 3 วัน จึงทำให้มีผู้ประมูลน้อย และผ่านคุณสมบัติปุ๋ยเคมี 5 ราย ปุ๋ยอินทรีย์ 6 ราย โดยผู้เข้าประมูลทั้งหมด ชนะการประมูลทุกราย
utai

" สยยท. มีความเคลือบแคลงว่าอาจจะเข้าข่ายมีการฮั้วประมูลกัน นอกจากนั้น ปุ๋ยเคมีที่ประมูลได้มีราคาสูง กว่าในท้องตลาด โดยเฉพาะ ปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาแพงผิดปกติกว่าการซื้อขายทั่วไป เหตุเพราะ กยท. ได้ตั้งราคากลางไว้สูงมาก ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประมูล จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาผิดปกติและเข้าข่ายในการฮั้วประมูล เหตุผลที่สงสัยมากก็คือ ราคาปุ๋ยในท้องตลาดที่ขายปลีก มีราคาถูกกว่าปุ๋ยที่ กยท. ประมูลเป็นจำนวนมาก ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรี"

อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าว นายทศพล ขวัญรอด รองประธาน สยยท. ได้สอบถามในที่ประชุมอนุกรรมาธิการผลผลิตทางการเกษตร ต่อผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (นายธีธัช สุขสะอาด)(กยท.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า ทำไมปุ๋ยที่ กยท. ประมูลล็อตใหญ่ จึงมีราคาแพงกว่าปุ๋ยที่ขายในท้องตลาดถึง กิโลกรัมละ 3 บาท แต่ไม่ได้รับคำตอบจาก ผู้ว่าการยางฯ จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าการจัดประมูลปุ๋ยที่ผ่านมาอาจจะไม่โปร่งใส จึงเป็นที่มาส่งเรื่อง บก.ปปป สอบเพื่อเค้นหาข้อเท็จจริง

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-22

แท็กที่เกี่ยวข้อง