แม่สอดจับกระเทียมหนีภาษี 2.6 ตัน

18 ธ.ค. 2560 เวลา 7:05 น. 167
0481 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก  ได้สั่งการให้ นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร (สบศ.) และหน่วยปฎิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมชุดปฏิบัติการที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวรออกตรวจสอบการลักลอบหนีภาษีศุลกากร  ได้ทำการจับกุม กระเทียม  เมืองกำเนิดต่างประเทศ  จำนวน 65 กระสอบ น้ำหนัก 2,600 กิโลกรัม หรือ 2.6 ตัน ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรและ เก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่ 63/37 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ของกลางทั้งหมดเป็นของนายหม่อง ทูน ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าว มูลค่าของกลางรวมอากร พร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่าของราคารวมอากร รวมเป็นเงิน  1.57 แสนบาท  จึงนำของกลางพร้อมผู้ต้งหาส่งด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

0482

แท็กที่เกี่ยวข้อง