กรมปศุสัตว์ลงพท.นครศรีฯ แจกหญ้าพืชอาหารสัตว์และถุงยังชีพพระราชทาน

10 ธ.ค. 2560 เวลา 10:10 น. 224
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญส่ง รัตนพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเข้าร่วมในพิธี ณ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

gras1 โดยในวันนี้ ( 10 ธ.ค.60) นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร และส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร อำเภอละ 200 ฟ่อน อาหาร TMR อำเภอละ 100 กระสอบ และถุงยังชีพสัตว์อีกจำนวนหนึ่ง

gras2

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์หญ้าแห้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย กว่า 16,000 ฟ่อน อาหาร TMR ประมาณ 1,150 กระสอบ หญ้าสด 65 ตัน และบริการพยาบาลรักษาสัตว์ 26 ชุด ในขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ จะยังคงมีน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2 สัปดาห์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีแผนการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์อาหารสัตว์ และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามระเบียบราชการ

gras3

e-book-1-503x62

แท็กที่เกี่ยวข้อง