เชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ

05 ธ.ค. 2560 เวลา 9:49 น. 306
จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ค้าขาย สร้างรายได้แก่ชุมชน

[caption id="attachment_239003" align="aligncenter" width="503"] นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่[/caption]

-5 ธ.ค.60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้(5 ธ.ค.60) ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ทำมาค้าขายทั่วประเทศให้ประชาชน ทั้งเกษตรกร โอทอป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย สามารถมีพื้นที่ในการขายสินค้า เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

IMG_1645 ทั้งนี้ การเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอพร้อมกันในวันนี้ (5 ธันวาคม 2560) โดยในระดับอำเภอเปิด จำนวน 25 อำเภอ และในระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ณ ตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ซึ่งมีผู้จำหน่ายสินค้าเป็นผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐทั้งรายใหม่และผู้จำหน่ายรายเดิม จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยมีตลาดประชารัฐร่วมจำหน่าย 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำรวน 128 ราย ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 10 ราย ตลาดประชารัฐ ของดี วิถี ธกส. จำนวน 10 รายตลาดประชารัฐ ต้องชม จำนวน 10 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 10 ราย
ในส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยยอดสะสมจำนวนทั้งสิ้น 2,977 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาคราชการ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีพื้นที่ค้าขายและสร้างรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป

45370 (1) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำวิสาหกิจชุมชน จำนวน 66 กลุ่มและสมาชิกเกษตรกร จำนวน 20 รายร่วมจัดจำหน่ายในส่วนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยการจัดตลาดในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยให้มีสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดของสินค้าทางการเกษตรเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่ได้มาตรฐานปลอดภัยในราคาที่ย่อมเยา โดยในครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีสถานที่จัดตลาดประชารัฐทั้ง 25 อำเภอ และมีการจำแนกตลาดประชารัฐออกเป็น 9 ประเภทให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรอำเภอ จะอยู่ในส่วนของ"ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้"โดย ร่วมกับพัฒนาชุมชน มีการจำหน่ายสินค้าอาทิเช่นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ่นพื้นเมืองผ้าซิ่นตีนจก / ผลผลิตทางด้านการเกษตร พืชผักปลอดภัย ไข่ไก่อารมณ์ดี สินค้าแปรรูปทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจมาช่วยเหลืออุดหนุน ร่วมชิม ร่วมช็อปสินค้าและผลผลิต สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปสู่การสร้างรายได้ และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4- 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ e-book

แท็กที่เกี่ยวข้อง