svasdssvasds

ด่วน ครม.เห็นชอบ วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก เป็นวันที่ 28ธันวาคม64 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 พ.ย. 2564 เวลา 7:18 น. 11.8k

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ล่าสุด เห็นชอบให้วันที่ 28ธันวาคม64 วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งตรงกับวันพระเจ้าตากสินมหาราช 

วันที่ 4 พ.ย. 64 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุด เห็นชอบให้ วันที่ 28 ธันวาคม  2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช 

ทั้งนี้ภาคตะวันออกจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

  1. ชลบุรี
  2. ระยอง
  3. จันทบุรี
  4. ตราด
  5. ฉะเชิงเทรา
  6. นครนายก
  7. ปราจีนบุรี
  8. สระแก้ว
     

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีเคยมีมติประกาศ ให้เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี

 

 

ข้อมูลจากเอกสารมติครม. ระบุว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ

โดยสาระสำคัญ ระบุว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 โดยได้กำหนดวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง แล้ว นั้น

เพื่อให้การกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาคครอบคลุมทุกภูมิภาค และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอพิจารณากำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ และสะสมเสบียง ก่อนจะทรงยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพ

อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว รวม 8 จังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด