ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,968 ราย เสียชีวิต 64 คน หายป่วย 8,747 ราย

28 ตุลาคม 2564

ยอดโควิดวันนี้ 29 ต.ค.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,968 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 64 คน หายป่วย 8,747 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,865,078 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,968 ราย  

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,865,078 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย หายป่วย 8,747 ราย กำลังรักษา 99,301 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,748,144 ราย 

ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,968 ราย เสียชีวิต 64 คน หายป่วย 8,747 ราย

ยอดโควิดทั่วโลก 29 ต.ค.64 เวลา 06.40 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 246,229,890 ราย เพิ่มขึ้น 461,439 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,995,715 ราย เพิ่มขึ้น7,664 ราย หายป่วยสะสม 223,106,331 ราย เพิ่มขึ้น 336,422 ราย

 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 46,672,157 ราย (+67,712)

อันดับ 2 อินเดีย 34,245,530 ราย(+14,323)

อันดับ 3 บราซิล 21,781,436 ราย(+15,268)

อันดับ 4 สหราชอาณาจักร 8,936,155 ราย(+39,842)

อันดับ 5 รัสเซีย 8,392,697 ราย(+40,096)