"กบง."อุ้มดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรถึงสิ้น ต.ค.

04 ต.ค. 2564 | 06:45 น.

กบง.มีมติปรับลดชนิดไบโอดีเซลเหลือบี 6 ชนิดเดียว ชี้เป็นมาตรการระยะสั้นดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรดูแลผู้บริโภค 10 ล้านคัน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้มีสัดส่วน จากบี 10 ,บี 7 เหลือสัดส่วนเดียว คือ บี 6 เป็นระยะเวลาสั้น  

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะมีการออกประกาศกำหนดลักษณะคุณภาพของน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 เพื่อที่จะลดน้ำมันฐานให้การผสมเหลือ 6%  เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ดำเนินการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ จากปัจจุบันที่เก็บจากบี 7 จำนวน 1 บาท เพื่อเข้ากองทุนน้ำมันฯ เหลือ 1 สตางค์ รวมถึงลดค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากเดิมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.80 บาท หรือ 1.40 บาท หรือลดลง 40 สตางค์

"เมื่อมีการดำเนินการลดดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ 28 บาท หรือ 28.29 บาท  หรือหากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ที่อยู่ที่ 76 เหรียญต่อบาร์เรล  กองทุนน้ำมันก็จะเข้ามาช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร  เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้งานอยู่ประมาณ 10 ล้านคันได้รับผลกระทบ

หลังจากนั้น  จะมีการประเมินสถานการณ์ของราคาน้ำมันตลอด หากมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด นั่นก็คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ก็จะมีมาตรการอื่นออกมาอย่างเหมาะสม  หรือมีมาตรการฉุกเฉินต่อไป