svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พลังบารมี...สร้างได้

20 เมษายน 2565

คอลัมน์ ทำมา ธรรมะ โดย ราช รามัญ

เราอาจเห็นพระสงฆ์ หรือ บุคคลต่างๆ นั้นมากมีบารมี เวลาทำสิ่งใดย่อมสำเร็จโดยง่าย แต่เราเคยรู้หรือไม่ว่า บารมีนั้นมีพลังมาก เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นนามธรรมที่ไม่อาจตรวจวัดได้ในหน่วยแห่งรูปธรรม

 

บารมี คือ การสร้างกุศลในใจให้มากๆ  ยิ่งสร้างกุศลมากบารมีก็ยิ่งมากตามไปด้วยบางคนเข้าใจเอาว่า คำว่า บารมี คือ การสร้างความดี  แต่แท้จริง บารมี คือ เกิดจากการสะสมหรือสั่งสมของกุศลในใจนั้นต่างหาก

ถ้าเราปรารถนาสร้างบารมี เราหมั่นสร้างกุศลในใจให้มากให้ต่อเนื่องเราก็จะค่อยๆ สะสมบารมีได้มากขึ้น ในบารมี 10 ลักษณะ หรือ 10 ทัศในตำรานั้นตั้งแต่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี (การถือความบริสุทธิ์โดยไม่มีคู่ครอง) ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ล้วนสามารถสร้างได้ด้วยการทำให้จริงปฏิบัติให้จริง

 

แต่ถ้าเราใช้ใจปฏิบัติและสร้างบารมีให้เป็นกุศลมากๆ ไม่ว่าจะบารมีลักษณะใดตั้งแต่ทานบารมีถึงเมตตา อุเบกขาบารมี ย่อมสำเร็จได้ทุกคน พลังบารมีเหล่านี้จะมาเสริมตัวเราให้เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิต โอกาสที่จะตกที่นั่งลำบากก็มีน้อยมาก เพราะพลังแห่งกุศลนั้นจะเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งให้ชีวิตราบรื่น

 

พระราชภาวนาวัชราจารย์ (หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล)

 

พระราชภาวนาวัชราจารย์ (หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล) ท่านพร่ำสอนผู้ที่มาทำบุญที่วัดเสมอว่า “อย่ามัวแต่จะขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อเพื่อมาช่วยให้ตนเองนั้นสำเร็จราบรื่นในชีวิต ควรที่จะสร้างบารมีเอาเองขอบารมีของตัวเองบ้าง เพราะบารมีเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สร้าง แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างบารมีและขอบารมีของพระองค์เองในคืนวันที่ก่อนตรัสรู้ธรรม”

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) หลวงปู่ท่านเป็นลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านได้สอนลูกศิษย์เสมอว่า “ควรที่จะต้องสร้างบารมีของตัวเองเพื่อให้บารมีมาเกื้อกูลตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่ได้ การไปขอบารมีจากที่นั่นที่นี่พระนั่นพระองค์นี้ ได้มาแค่ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนเขาไป”

 

อยากมีชีวิตที่สวยงาม จงสร้างบารมีด้วยตัวของเราเอง ลงมือทำเอง แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขตลอดไป...