svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"อยากมีผลลัพธ์ ในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวย ต้องทำอย่างไร"

01 ธันวาคม 2564

คอลัมน์ ทำมา ธรรมะ โดย ราช รามัญ

การทำทานในรูปแบบต่างๆ นั้นในทางพระพุทธศาสนาก็มีสอนอยู่หนึ่งเมืองว่า

ผู้ที่มีจิตใจบริจาคทานย่อมจะได้รับผลอานิสงส์ทันตาเห็นในด้านการใช้ชีวิต คือ มีกินมีใช้ไปตลอดไม่ลำบาก

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เราจะพูดเรื่องของผลแห่งทานโดยลอยๆ และไม่มีคำสอนใดมายืนยันนั้นก็อาจจะทำให้ผู้คนไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธา

 

ในหนังสือพุทธวจน ตอน กรรม ในหน้า 75 ได้เขียนถึงเรื่องของผลทานแบบต่างๆ เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ

ซึ่งต้องบอกก่อนว่า นี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าที่สอนกับพระสาวกและฆราวาสในครั้งพุทธกาล

พระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องนี้เอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน 5 ประการประกอบด้วย

1.ย่อมให้ทานด้วยความศรัทธา

2.ย่อมให้ทานด้วยความเคารพ

3.ย่อมให้ทานด้วยการอันควร

4.เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน

5.ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น

ผลจากการให้ทานนี้ จะทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่บริบูรณ์ในความเป็นอยู่

ไม่มีภัยอันตรายมาแต่ที่ไหนไหน ไม่ว่าจะภัยจากไฟ ภัยจากน้ำ ภัยจากพระราชา ภัยจากโจร ภัยจากคนไม่เป็นที่รัก

ผลของการให้ทานนี้จะดูแลรักษาให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง นี่แหละที่เรียกว่าสัปปุริสทาน 5 ประการ

เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ เราว่าการให้ทานมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากมายเหลือเกิน เราจริงต้องฝึกตัวเองให้มีใจเป็นผู้ให้

นอกจากนี้การให้จะทำให้จิตใจของเราโปร่งเบา สบาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ถ้าเรารู้จักการให้ โลกนี้ก็จะมีแต่ผู้ที่เสียสละและความเสียสละนี่แหละจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ประเทศน่าอยู่ขึ้น

ดังนั้นใครที่อยากมีเงินมากๆ วิธีของ พระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้อย่างแน่นอน

โบราณเขาจึงบอกว่า "ยิ่งให้ยิ่งได้"

ทานบารมีเป็นสิ่งเริ่มต้นที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้นถ้าเราปรารถนามีความสุข ความเจริญในโภคทรัพย์ ต้องหมั่นสร้างทานบารมี แล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้น