เอเปค 2022 ความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ

17 พ.ย. 2565 | 01:30 น.

เอเปค 2022 ความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ : บทความโดย...พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ปี 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2565 


ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเอเปคในปีนี้ว่า “การเปิดกว้าง ความเชื่อมโยง และความสมดุล” และในเวลาดังกล่าวนั้น ภาคีเอเปคจะมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโรคระบาด 

ทั้งนี้ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวของจีนว่า การประชุมเอเปคในปีนี้จะส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และหวังว่าประเทศที่เข้าร่วมจะมีแนวคิดในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเอง และกำหนดนโยบายเพื่อร่วมกันจัดการกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19

 

เอเปคเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแห่งแรก ที่จีนเข้าร่วมหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศ และยังเป็นก้าวสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของจีนในกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแต่เข้าร่วมเอเปค เมื่อ 31 ปีที่แล้ว จีนได้เร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องในการเปิดสู่โลกภายนอก และภาษีศุลกากรเฉลี่ยได้ลดลงจาก 39.5% เป็นประมาณ 7.4 % ในปี 2020 (พ.ศ.2563) ปริมาณการค้าระหว่างจีนและสมาชิก APEC สูงถึง 2.87 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ


จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันในความร่วมมือภายในกรอบเอเปค เช่น การค้าเสรีในภูมิภาค หากสามารถส่งเสริมการเปิดเสรีในภูมิภาคได้ แน่นอนว่าจะส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เช่น การค้าและการลงทุน ซึ่งจีนสามารถส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวในข้างต้นได้ 


โดยภารกิจที่สำคัญที่สุดของการประชุมเอเปคครั้งนี้คือ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และหวังว่าสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                       เอเปค 2022 ความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การพัฒนาเป็นกุญแจสู่สันติภาพและเสถียรภาพในทุกประเทศ จีนเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนามากที่สุด และแบ่งปันประสบการณ์ของตนอย่างจริงใจรวมทั้งช่วยเหลือประเทศอื่นๆ อย่างเต็มที่ 


ปัจจุบัน จีนได้เริ่มแสดงบทบาทของตนในฐานะประเทศใหญ่ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นี่คือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศที่มีการพัฒนาที่ค่อนข้างล้าหลัง เป็นความคิดริเริ่มที่เรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดรวมตัวกันและร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนา


ประเทศไทยได้แสดงการเข้าร่วมในความคิดริเริ่มดังกล่าวนั้นตั้งแต่ต้น และได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่สหประชาชาติ ในมหานครนิวยอร์ก และที่เจนีวา รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมความคิดริเริ่มนี้ของจีนอย่างเต็มที่

 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://cn.chinadaily.com.cn/.../WS6370f948a3109bd995a4fb... )