'เติมเต็ม' ส่วนผสมที่สำคัญสู่ความสำเร็จในทุกมิติ

15 May 2016


“คนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้มีเยอะ แต่คนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยและมีความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวไปพร้อมๆกันนั้นก็มีเช่นกันแต่ยังไม่เยอะเท่าที่ควร” ต้องยอมรับว่าในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ไขว่คว้าหาโอกาส เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อเราเป็นผู้แข่งขัน แต่ทว่าใน 24 ชั่วโมง เราไม่สามารถเป็นผู้แข่งขันได้ในทุกนาที เพราะทุกวินาทีมีคุณค่าในการเรียนรู้มุมมองต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เมื่อเราสามารถ “บริหารเวลาได้อย่างสมดุล”มุมคิดที่สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกแบบชาวตะวันตกจาก คุณปีเตอร์ แม็คคาเทีย

ปีเตอร์ แม็คคาเทีย, กฤติยาณี แม็คคาเทียทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ต้องการความเติมเต็ม คุณกฤติยาณี แม็คคาเทีย ผู้บริหารหญิงคนเก่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน เรียนรู้จากบริบทของปัญหาหลากหลายรูปแบบ ตกผลึกเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการผลักดันสรรค์สร้าง ธุรกิจเครื่องสำอางขึ้นมาภายใต้แบรนด์ “Kriss” ผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์ (Skincare) มีคุณสมบัติอันโดดเด่นด้าน “ฟื้นฟู บำรุง และดูแลผิวพรรณ”คัดสรรวัตถุดิบจากสารสกัดธรรมชาติมีคุณประโยชน์รอบด้านรองรับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเต็มประสิทธิภาพบนกรอบพื้นฐานความมี “คุณภาพ และ นวัตกรรม”

“บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด เกิดขึ้นจากความหมายของคำว่าครอบครัว”คุณปีเตอร์ ฉายภาพถึงความหมายของบริษัท ด้วยรอยยิ้มแห่งความอบอุ่นที่ว่า เค พี พี เอ็ม เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อของบุคคลในครอบครัว โดย K คือ คุณขวัญ (กฤติยาณี) P คือ (ปีเตอร์) P คือ (ภูมิ ลูกชายของครอบครัว) และ M คือ (แม็คคาเทีย นามสกุล) เรามีความตั้งใจในการก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ให้เป็นดั่งครอบครัว ให้ผู้ที่ร่วมงาน ทีมงาน ผู้บริโภครู้สึกและสัมผัสถึงความเป็น “ครอบครัวเดียวกัน”อย่างแท้จริง

“เราคือส่วนผสมที่ลงตัวซึ่งกันและกัน” คุณปีเตอร์คือคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเป็นผู้นำครอบครัวที่ปรึกษา มีวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างไกล เราต่างรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล ด้วยประสบการณ์ในการเป็น Chef Learning Officer (CLO) ของ UN เข้ามายกระดับและวางรากฐานทางธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ปีเตอร์ แม็คคาเทีย, กฤติยาณี แม็คคาเทีย“เพราะชีวิตคือการเดินทาง”คุณปีเตอร์ ได้เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงานมากว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีความเชื่อว่าในทุกๆการเดินทางคือบทเรียนแห่งชีวิต ตนจึงไม่หยุดนิ่งด้านการสะสมความรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะการเรียนรู้ความเป็นมาในอดีตสนับสนุนการพอกพูนเชาว์ปัญญาด้านวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี อันนำมาสู่การต่อยอดในการดำเนินธุรกิจและที่สำคัญเป็นการเติมเต็มความรัก ความสุขในการใช้ชีวิต และความเข้าใจในมนต์เสน่ห์ของชาวไทยอย่างอิ่มเอมใจ โดยมีคุณกฤติยาณีเป็นคู่ชีวิตที่สง่างามทั้งกาย วาจา ใจ คอยเติมเต็มและเป็นส่วนผสมที่สำคัญในทุกๆการเดินทางในชีวิตต่อจากนี้และตลอดไป

“we spend quality time” การบริหารเวลาที่มีคุณภาพ คือ เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยในทุกๆ วัน ครอบครัวของเราจะมีการจัดสรรเวลาอย่างสมดุลในทุกๆด้าน ร่วมกันแก้ปัญหาและเรียนรู้อุปสรรคในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วยความรัก สร้างรอยยิ้มผสานความประทับใจให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอด้วยการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และร่วมกันทำอย่างมีความสุข การใช้ชีวิตคู่มีส่วนผสมจากองค์ประกอบหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สารสกัดแห่งความเข้าใจที่มีคุณสมบัติอันโดดเด่นด้านการรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล วิตามินที่เกิดจากการผูกพันหล่อหลอมเป็นความรักถักทอเป็นเส้นใยของความสุข แคปซูลแห่งความสมดุลของการบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดทั้งในเรื่องของการทำงานและใช้ชีวิต เพราะความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม “เสมอ” และเราคือส่วน “เติมเต็ม” ซึ่งกันและกัน เคพีพีเอ็ม ต้นแบบสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง อบอุ่น และมีความสุข

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,157 วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


สกินแคร์ กฤติยาณี แม็คคาเทีย เคพีพีเอ็ม โกลบอล