โครงการ New Gen New Media ฯจัดประกวดผลิตคลิปวีดีโอสั้น และอินโฟกราฟิก

29 April 2016


โครงการ New Gen New Media  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดประกวดผลิตคลิปวีดีโอสั้น และอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ผลกระทบของการโกง” สำหรับนักศึกษา  ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลทุกแห่งทั่วประเทศ  ที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมจะกลายเป็น“นักสื่อสารมวลชนในอนาคต” ที่ดี และมีอุดมการณ์เพื่อประเทศไทย   เข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวีดีโอสารคดีสั้น และ Infographic ในหัวข้อ "ผลกระทบของการโกง” ลงชื่อสมัครเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559 หมดเขตส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.anticorruption.in.th/  และ www.facebook.com/Youth2020.Act


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกวดผลิตคลิปวีดีโอสั้น โครงการNew Gen New Media นักสื่อสารมวลชน