ญี่ปุ่นหารือรมว.คมนาคมสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

19 April 2016


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  Mr. Tsutomo Shimura รองอธิบดีกรมราง ประเทศญี่ปุ่น และคณะ  ได้เข้านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม และได้หารือเกี่ยวกับการศึกษาเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่  การทดลองขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 12 ฟุต และการศึกษาเส้นทางขนส่งทางรถไฟ East-West Economic Corridor โดยมี นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือ สรุปดังนี้

1. การศึกษาเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่  รัฐมนตรีว่าการฯ ขอให้คณะทำงานของญี่ปุ่นและไทย พิจารณารายละเอียดผลการศึกษาฯ ของทั้งสองประเทศให้ใกล้เคียงกัน และแบ่งช่วงการศึกษาและการก่อสร้าง ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก และพิษณุโลก – เชียงใหม่ และ ไทยและญี่ปุ่น จะประชุมร่วมกันในเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อหารือรายละเอียดผลการศึกษาฯ แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และประเด็นหลักที่สำคัญอื่น ๆ

2. การทดลองขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 12 ฟุต  ญี่ปุ่นจะส่งผลการศึกษาฯ และการทดลองขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 12 ฟุต ให้กระทรวงฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2559

 


ญี่ปุ่น กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ โครงการรถไฟความเร็วสูง พีระพล ถาวรสุภเจริญ