เฮ! "สงกรานต์" หยุดยาว 5 วัน ครม. ไฟเขียว 12 เม.ย. หยุดเพิ่ม

12 February 2019


เฮ! "สงกรานต์" หยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ครม. ไฟเขียว 12 เม.ย. เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในปี 2562 โดยกำหนดให้ศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ในกรณีที่หน่วยงานใดที่มีภารกิจการบริการประชาชน หรือ มีความจำเป็น หรือ มีราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามที่เห็นสมควรการกำหนดวันที่ 12 เม.ย. ให้เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน เมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พ.ค. 2562 ครม. ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้จะทำให้ในปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน" พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวฐานเศรษฐกิจ ครม. มติ ครม. สงกรานต์ Thansettakij หยุดยาวสงกรานต์