แอพรวมโปรโมชันบัตรเครดิต 'พรีโม่' ชู "เอไอ" เจาะบีทูบี

7 February 2019


จากสถิติงานวิจัย พบว่า 81% ของลูกค้า คาดหวังที่จะได้รับการสื่อสารและข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ในแบบระบบสมาชิกที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคล และกว่า 80% ของนักการตลาด มีความเชื่อว่า ถ้าการสื่อสารก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ที่ทั้งลูกค้าและนักการตลาดต้องการ ส่งผลให้ วีร์ สิรสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Primo แอพพลิเคชัน ที่รวบรวมโปรโมชันบัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ได้เดินหน้าจับมือกับพาร์ตเนอร์ พร้อมนำเทคโนโลยี เอไอ-ดาต้า อนาไลติกส์ เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ


• จุดเริ่มต้นของพรีโม่

เนื่องจากโปรแกรมระบบสมาชิกที่มีอยู่ในท้องตลาด ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการจัดหาสิทธิประโยชน์และจัดส่งสิทธิประโยชน์ หรือ โปรโมชัน เหล่านั้นให้กับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการใช้งานจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ เดิมที Primo เปิดตัวมาประมาณ 2 ปีแล้ว โดยเริ่มจากโมเดลธุรกิจแบบ B2C และเริ่มที่จะเจาะกลุ่มตลาด B2B เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา เพราะภาพรวมตลาดในไทยนั้นยังมีศักยภาพการเติบโตของตลาดอีกมาก ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น


• ชู AI-ดาต้า อนาไลติกส์

 

วีร์ สิรสุนทรทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ทางพรีโม่ใช้เป็นพื้นฐานจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data Analytics) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดส่ง หรือ การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ อาทิ สินค้าที่สนใจ หรือ ระยะเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทำการตลาดในอนาคต โดยพรีโม่จะช่วยเสริมในเรื่องของการจัดส่งข้อความให้ลูกค้าตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกช่องทาง ถูกเวลา และสถานที่ ด้วยเครื่องมือแบบเฉพาะเจาะจง ที่ได้นำ AI เข้ามาช่วย และจากการตรวจสอบโลเกชันที่ลูกค้าไปใช้บริการ เพื่อส่งดีลหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการใช้งาน

"ตัวอย่างเช่น ลูกค้ารายหนึ่งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าในเวลานี้ ก็ควรที่จะได้รับโปรโมชันที่เหมาะสม ซึ่งโปรโมชันที่ลูกค้าได้รับจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าไปใช้บริการ เรานำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ ว่า ควรจะคุยกับเขาเรื่องอะไร นั่นคือ ความสามารถของพรีโม่"


• คู่แข่งในตลาด

หากพูดถึงคู่แข่งในตลาดตอนนี้ คนที่มีโพสิชันในแบบเดียวกัน ก็จะมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันบ้างในบางส่วน แต่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งจุดแข็งของพรีโม่ คือ เรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ที่ช่วยให้ระบบสมาชิกสามารถสื่อสารกับลูกค้าของแบรนด์ได้ในระดับบุคคล โดยทั่วไปนั้น ระบบสมาชิกจะสื่อสารกับลูกค้าไม่ได้ถึงในระดับบุคคล และสิทธิประโยชน์ที่ส่งให้จะไม่มีความแตกต่างกันมาก หรืออาจแตกต่างแค่ในระดับเซ็กเมนต์ แต่พรีโม่จะช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับข้อความเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันแบบเฉพาะเจาะจงตามแต่ละบุคคล เช่น ลูกค้า 1 แสนคน ก็จะได้รับข้อความ 1 แสนข้อความ ที่แตกต่างกัน


• ปัจจัยกระตุ้นการใช้บริการ

สำหรับปัจจัยกระตุ้นการใช้บริการอย่างแรก คือ เรื่องของเทคโนโลยีที่ทางพรีโม่ใช้ในการเพิ่มศักยภาพของการสื่อสารเดิม ๆ และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้น ซึ่งพาร์ตเนอร์ยังไม่สามารถทำเองได้ หรืออาจต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการดำเนินการ ขณะที่ เทรนด์ใหญ่ คือ การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ อยู่ที่ความแอดวานซ์ของแต่ละพาร์ตเนอร์ ถ้ายังอยู่ในเซ็กเมนต์ที่กว้าง ก็อาจจะยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่ แต่หากแบรนด์ต้องการไปในอีกระดับหนึ่ง ก็อาจจะเริ่มมองหาตัวช่วยที่สามารถทำให้ลูกค้ากว่าหลายแสนคนได้รับข้อความสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างตรงใจ
ปัจจุบัน ในส่วนของการระดมทุนนั้น พรีโม่ได้รับการลงทุนใน Pre-seed Stage จาก Venture Capital หรือ VC ในประเทศสหรัฐอเมริกา และนักลงทุนบุคคล (Angel Investor) ชาวอิสราเอล ในเดือน ธ.ค. 2561 นอกจากนี้ ที่ผ่านมา พรีโม่ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


• ปี 62 คาดส่งกว่า 6 ล้านข้อความ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโมเดลรายได้นั้น เบื้องต้น ยังคงเป็นบริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service) โดยการคิดค่าบริการรายเดือนจากพาร์ตเนอร์ผู้ใช้บริการ ซึ่งอัตราการเติบโตของจำนวนข้อความในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 150% โดยมีจำนวนข้อความที่พรีโม่มีส่วนช่วยในการส่งแล้วกว่า 2 ล้านข้อความ ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว หรือกว่า 6 ล้านข้อความ จากการใช้งานของลูกค้าเดิม พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนพาร์ตเนอร์อีกประมาณ 2 เท่าตัว จากปัจจุบันที่มีอยู่ 2 ราย คือ The One และ Power Buy นอกจากนี้ จะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม คือ ช่วยจัดหาสิทธิพิเศษบนแพลตฟอร์มพรีโม่ของลูกค้าธุรกิจ เพื่อให้พาร์ตเนอร์มีสิทธิพิเศษที่จะจัดส่งผ่านระบบของพรีโม่มากขึ้น

หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,442 วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562แอพพลิเคชั่น ฐานเศรษฐกิจ โปรโมชั่น บัตรเครดิต เอไอ AI ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Thansettakij บีทูบี ฟินเทค-นวัตกรรม Data Analytic พรีโม่ โปรโมชันบัตรเครดิต