'ปศุสัตว์' พร้อมรับ 'อียู' ประเมินส่งออก "ไก่ไทย"

16 January 2019นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโรงงานในการรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, ผอ.สพส, ผอ.กสก., ผอ.กรป., ปศุสัตว์เขต 1 2 3 5 6 8, ปศุสัตว์จังหวัด 11 จังหวัด, ผู้แทนจาก สตส., สคบ., สพส., กรป., อยส. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และผู้ประกอบการ 8 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินที่ไทยใน 2 เรื่อง คือ 1.ระบบกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ เน้นการตรวจติดตามโรงงานและการรับรองระบบของ CA (Competent Authority) ให้เป็นตามระบบข้อกำหนดและระเบียบของ EU และ 2.การตรวจสารตกค้างและการกำกับดูแลการใช้ยาในสัตว์ (Residues) ในประเทศไทย เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562
ทั้งนี้ จากการประชุมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านระบบ โรงงาน ผู้ประสานงาน ล่าม เอกสารวิชาการ ห้องวิเคราะห์ปฎิบัติการ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกโรงงานได้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของอียู สร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทยไปสหภาพยุโรปต่อไปอียู ฐานเศรษฐกิจ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ปศุสัตว์ ส่งออกไก่ ไก่ไทย ไก่เนื้อไทย ไก่ การเกษตร Thansettakij การค้า-การลงทุน อียูประเเมิน