ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ร่วมกับกทม. จับมือกันขนความสุข ความสนุกแจกของขวัญวันเด็ก

12 January 2019


ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร โดยบริษัทสยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ร่วมกับกรุงเทพมหานครแลพันธมิตรทางธุรกิจจับมือขนความสุข ความสนุกสนานแจกของขวัญ เล่นเกมส์ตอบคำถามให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่บูธกิจกรรม “Mixt Chatuchak Kids Day” ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

นายมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าของโครงการศูนย์การค้า “มิกซ์ จตุจักร” เปิดเผยว่าร่วมกับกรุงเทพมหานครนำทีม พาร์ทเนอร์ AIS NEXT G No.1 เร็วสุด แรงสุด ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  และ Kerry Logistics (Thailand)  จำกัด จับมือกันขนความสุข ความสนุกสนานมาแจกของขวัญ เล่นเกมส์ตอบคำถาม พร้อมจับรางวัลให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่บูธกิจกรรม “Mixt Chatuchak Kids Day” ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ด้านกรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมมาปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน  เพื่อให้เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลให้คนรุ่นต่อไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ซึ่งมีแนวคิดการจัดงาน “เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562  มีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” โดยการจัดงานฉลองวันเด็กที่สวนรถไฟนี้  แบ่งโซนการจัดกิจกรรมเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี 2. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ 3. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม และ 5. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้


ทั้งนี้มีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาและความรู้ ด้านกีฬา ด้านการแสดงออกและดนตรี รวมทั้งมีการจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบของรางวัลต่างๆ แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบรถจักรยานจำนวน 270 คัน สำหรับเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 20 ม.ค. 62 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 36 แห่ง และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์สร้างสุขทุกวัย) จำนวน 35 แห่ง โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกให้เด็กๆ รวมทั้งกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลต่างๆ มากมาย


“กทม.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยแนวคิดหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานครในปีนี้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมมาปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน  เพื่อให้เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลให้คนรุ่นต่อไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”วันเด็กซ์มิกซ์จตุจักร62