"โอวัลตินคูล" แจกฟรีวันเด็ก 2.8 ล้านแก้ว

7 January 2019


ถือเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ภายใต้โครงการ "เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้" กับการแจกโอวัลตินคูลให้กับเด็ก ๆ ฟรี โดยผลิตภัณฑ์โอวัลตินตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมและเด็กไทย จึงได้ร่วมกับเซเว่นอีเลฟเว่นจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 นี้ โอวัลตินและเซเว่นอีเลฟเว่นแจกโอวัลตินคูลสำหรับเด็ก ๆ ฟรี 2.8 ล้านแก้ว ในตู้กดที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมองและร่างกายของเด็กไทยสู่อัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ
นอกจากนนี้ ตลอดเดือน ม.ค. 2562 ทุกแก้วโอวัลตินคูลที่ซื้อในเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท เพื่อนำไปสมทบเป็นผลิตภัณฑ์โอวัลตินมอบให้แก่โครงการอาหารเช้าที่มีคุณภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการเพื่อแบ่งปันอาหารเช้าคุณภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ต้องไปโรงเรียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้า เนื่องจากหลายครอบครัวเด็กขาดแคลนแหล่งอาหาร ไม่มีเงินซื้อ รวมทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลโภชนาการของเด็ก ๆ โดยโครงการดำเนินให้เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชนที่ร่วมในโครงการนี้กว่า 106 โรง และ 64 ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศCSR ฐานเศรษฐกิจ เซเว่น อีเลฟเว่น วันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก Thansettakij สุขภาพ ความงาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้ โอวัลตินคูล โอวัลติน แจกโอวัลตินวันเด็ก