แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในงาน TCS Brasil 2016

9 March 2016


นอกจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร "บราซิล" เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ยังเป็นประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในเวทีพลังงานระหว่างประเทศ

พลังงานทดแทนในบราซิลบราซิลใช้พลังงานมากเป็นอันดับ 8 ของโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้การบริโภคน้ำมันและเชื้อเพลิงของบราซิลมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อนาคตมีแนวโน้มว่า บราซิลจะไม่สามารถผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคได้ รัฐบาลบราซิลได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และปัจจุบัน บราซิลได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงเหลวแถวหน้าเป็นอันดับที่ 9 ของโลก


ภาครัฐของบราซิลแสดงบทบาทในด้านพลังงานทดแทน และได้ริเริ่มการจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติในสาขาพลังงานทดแทนหลากหลายเวที เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยรวมถึงผู้มีบทบาทสำคัญแวดวงต่างๆ ในสาขานี้ ที่จะพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญด้านพลังงานทดแทน

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ว่า สองหน่วยงานของบราซิล ได้แก่ Institute of Applied Technology and Qualification (ITAO) ร่วมกับ Gasification on Technology Council (GTC) จะจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการ Thermal Conversion Solutions หรือ TCS Brazil 2016 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้า Rafain Palace เมือง Foz Do Iguaou

งานประชุมและแสดงนิทรรศการ TCS Brazil จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของบราซิล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางเทคโนโลยีและธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดมุ่งหวังอย่างยิ่งให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะร่วมบรรลุความท้าทายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

งาน TCS Brazil 2016 จะประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานสัมมนาระหว่างประเทศ และงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพและการใช้ก๊าซชีวภาพ ผู้จัดงานประสงค์จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาการจัดการขยะ ถ่านหินโค้ก เหมืองถ่านหิน พลังงาน ชีวมวล น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และก๊าซชีวภาพ เข้าร่วมงาน

สำหรับผู้ที่สนใจจะไปจัดแสดงในงาน คูหามาตรฐานแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) พื้นที่ว่างราคา 380 เรียลบราซิลต่อตารางเมตร (3,394 บาทต่อตารางเมตร) 2) คูหามาตรฐานราคา 450 เรียลบราซิลต่อตารางเมตร (4,019 บาทต่อตารางเมตร) และ 3) คูหาตกแต่งพร้อมราคา 550 เรียลบราซิลต่อตารางเมตร (4,912 บาทต่อตารางเมตร) สามารถติดต่อผู้จัดงานโดยตรงที่โทรศัพท์ +55 41 3114 4760 และ +55 41 3555 2537 อี-เมล์ [email protected] และ [email protected] ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมในเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ http://www.tcs-brasil.com/-en--thermal-conversion-solutions---brazil-2016.html

พบกับการอัพเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiBiz.net หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ [email protected]

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,135 วันที่ 6 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2559


ก๊าซธรรมชาติ เศรษฐกิจโลก ศูนย์แสดงสินค้า ตลาดต่างประเทศ เชื้อเพลิง