ไทยพาณิชย์-ปตท. จับมือเปิดตัว “PTT Cash Easy 2.0”

23 February 2016






 

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  จับมือสานต่อนวัตกรรมบริการบริหารสภาพคล่องทางการเงินครบวงจร เปิดให้บริการ “PTT Cash Easy 2.0” บริการธุรกรรมทางการเงินกับคู่ค้าต่างประเทศ (Cross Border Payment) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการธุรกรรมคู่ค้าต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นของ ปตท. และเตรียมรองรับจำนวนธุรกรรมที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต ผ่านการพัฒนากระบวนการ 3 ส่วน ได้แก่  กระบวนการด้านอัตราแลกเปลี่ยน  กระบวนการด้านการชำระเงินต่างประเทศ และกระบวนการจัดการด้านสภาพคล่องและบริหารเงินสดสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจของ ปตท. ให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น


ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิพัฒน์ อัสสมงคล วิรัตน์ เอื้อนฤมิต