ส.อ.ท. จัดใหญ่งานเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก ดันรายได้ปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท

26 September 2018


ส.อ.ท. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ "TFIC Furniture Outlet 2018" สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีช่องทางเผยแพร่ผลงานการออกแบบและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพและมีโอกาสก้าวไกลในตลาดโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดกลุ่ม CLMV มากขึ้น โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าสนใจ มีการออกแบบที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ตามยุคสมัย รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของคนในแต่ละภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม"
โดยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เน้นความโดดเด่นของดีไซน์ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจนมีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในประเทศอย่างมหาศาล

นอกจากนี้ จากการที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงตลอด Supply Chain ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตั้งแต่การปลูก การเลื่อยไม้ การอบไม้ และการแปรรูป ไปจนถึงโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชนจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่สภาอุตสาหกรรมฯ พยายามส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย หรือ Made in Thailand เพื่อให้เกิดการซื้อขายภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ "TFIC Furniture Outlet 2018" ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย. 2561 ณ ฮอลล์ 2-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีช่องทางเผยแพร่ผลงานการออกแบบและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศให้มีการขยายตัว ทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้าในประเทศ ได้มีโอกาสเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตชั้นนำโดยตรงอีกด้วย

นอกจากผู้เข้าชมงานจะสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณภาพส่งออกในราคาที่เป็นธรรมแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยังได้สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล โดยมอบพื้นที่ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มแม่บ้านทหารเรือได้นำสินค้าหัตถกรรมของเหล่าแม่บ้านมาจัดแสดงในงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสมนาคุณให้กับผู้บริโภค โดยการจัดกิจกรรมทาง Facebook ให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลแทนเงินสดสำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงาน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท ซึ่งการจัดงาน "TFIC Furniture Outlet 2018" นี้ จะสามารถช่วยเผยแพร่ผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
ส.อ.ท. ฐานเศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า เฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรม Thansettakij