พิษน้ำท่วม! ดัชนีเชื่อมั่นฯ "ส.ค." ปรับตัวลดลง - ส่งออกยังขยายตัวดี

19 September 2018


ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือน ส.ค. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เกิดจากฝนตกต่อเนื่องและ   น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะที่ การส่งออกยังขยายตัวดี กังวลมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ประจำเดือน ส.ค. 2561 จำนวน 1,127 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 31.7, 37.6, 30.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตามลำดับ) แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 34.2, 18.5, 17.4, 16.0 และ 13.9 (ตามลำดับ) และแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 79.7 และ 20.3 (ตามลำดับ)

 

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือน ส.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 92.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.2 ในเดือน ก.ค. ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

จากการสำรวจพบว่า ในเดือน ส.ค. ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากปัจจัยด้านฤดูกาล เนื่องจากในช่วงเดือน ส.ค. มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กระทบต่อกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไม่คงทนและกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะที่ ต้นทุนประกอบการเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและวัตถุดิบ รวมทั้งความกังวลของผู้ส่งออกที่มีต่อมาตรการภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าดัชนีฯ มีค่าเกิน 100

ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 105.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 104.5 ในเดือน ก.ค. สะท้อนว่า ผู้ประกอบการมีมุมมองต่อการดำเนินกิจการใน 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้อและการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ฐานโซไซตี : เลือกตั้งไทยชัดเจน ความเชื่อมั่นกระฉูด รัฐเร่งเมกะโปรเจ็กต์
JWDโชว์ศักยภาพห้องเย็นคว้ามาตรฐานสากลรับรองอาหารทะเลยั่งยืนหนุนเชื่อมั่นลูกค้า


เพิ่มเพื่อน


ภาษี ฝนตก สหรัฐอเมริกา ฐานเศรษฐกิจ น้ำท่วม ภาษีนำเข้า มาตรการภาษี ดัชนีความเชื่อมั่น ส่งออก นำเข้า Thansettakij