พาณิชย์จับมือ 'อียู' ยกระดับด้านแรงงาน ป้องตลาด 8 แสนล้าน

12 September 2018


กระทรวงพาณิชย์จับมือองค์กรธุรกิจรายใหญ่ของยุโรป เร่งยกระดับการจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ป้องตลาด 8 แสนล้าน

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามแนวโน้มความต้องการของผู้ขายสินค้าและผู้บริโภคในตลาดสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย พบว่า นอกเหนือจากความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงแล้ว ยังให้ความสำคัญถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้า และความต้องการดังกล่าวได้ถูกนำไปปรับเป็นนโยบายและกฎระเบียบอีกด้วย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาดของสินค้าส่งออกไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อภาพพจน์สินค้าไทยในตลาด กระทรวงฯ จึงได้ให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรื่องนี้ให้กับผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าไปยังตลาดยุโรปสัมมนา


ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับองค์กรการค้าภาคเอกชนของสหภาพยุโรป Amfori (เดิมคือ Foreign Trade Association หรือ FTA) ซึ่งเป็นสมาคมภาคธุรกิจของยุโรปที่มีสมาชิกเป็นผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกมากกว่า 2,000 บริษัท และเป็นเจ้าของหลักการจัดการด้านแรงงาน Business Social Compliance Initiatives (BSCI) ที่ภาคธุรกิจยุโรปจะใช้เป็นเครื่องประกอบในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จัดทำโครงการนำร่องเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริงในการจัดการด้านแรงงานให้กับผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าส่งออกของไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี รวมแล้ว 3 รุ่น มีบริษัทไทยที่เข้าร่วมอบรมทั้งรายใหญ่และ SMEs รวม 68 บริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญของ Amfori ได้ออกไปให้คำแนะนำถึงสถานที่ผลิตแต่ละราย และที่สำคัญ Amfori ได้เป็นตัวกลางที่จะให้บริษัทที่เข้าร่วมอบรมเป็นที่รับรู้รับทราบกับสมาชิกของตัวเอง รวมถึงได้ช่วยประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังสมาชิกทั้งหมดให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลไทย ในการปรับปรุงยกระดับการจัดการด้านแรงงานในภาคการผลิตสินค้าของไทยที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับภาพพจน์ของอุตสาหกรรมส่งออกไทยในตลาดยุโรปได้ในระดับหนึ่ง

 

40927241 - cargo ship at the port"กิจกรรมที่ทำร่วมกับ Amfori ครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ หัวข้อ "Sharing Project Best Practices of Social Performance in Thai Supply Chains" ในวันพุธที่ 12 ก.ย. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าส่งออกไทยที่ผ่านการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการปรับปรุงยกระดับการจัดการให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดยุโรปต้องการ ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจจริงได้อย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกรายอื่นได้รับทราบและเห็นความสำคัญต่อไป"สินค้า


สำหรับตลาดยุโรปยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับไทย ที่มีมูลค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาทต่อปี และการส่งออก 7 เดือนของปี 2561 มีมูลค่ากว่า 4.6 แสนล้านบาท ดังนั้น การสร้างความมั่นใจในทุกด้านให้กับผู้นำเข้า ภาคธุรกิจ และผู้บริโภคของยุโรป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงยืนยันว่า จะติดตามและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง และภาคการผลิตสูนค้าส่งออกของประเทศในภาพรวม มีภาพพจน์ที่ดีในตลาดยุโรปต่อไป
พาณิชย์จับมืออียู ยกระดับด้านแรงงาน รักษาตลาด 8 แสนล้าน