ทองคำในประเทศเช้านี้ราคาคงที่

12 September 2018






สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาขายประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 (ครั้งที่ 1) เมื่อเวลา 09.26 น. ราคาคงที่ ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ18,500.00 บาท ขายออกบาทละ 18,600.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,161.68 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท

ทั้งนี้ประกาศราคาขายครั้งก่อนหน้า วันที่ 11 กันยายน 2561 ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,500.00 บาท ขายออกบาทละ18,600.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,161.68 บาท ขายออกบาทละ 19,100.00 บาท



ราคาทองคำ