ถนนน้ำท่วมอีสาน ผ่านได้แล้ว 12 สาย

11 September 2018


ทางหลวงชนบทเผยสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด สามารถสัญจรได้ 12 สายทาง
พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์ปัจจุบันว่าขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 22 สายทาง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ บึงกาฬ นครนายก ปราจีนบุรี และพังงา โดยสามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง ดังนี้- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านหนองสาหร่าย อำเภอบ้านแพง,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 41-142 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346-บ้านดอนมะจ่าง อำเภอนาหว้า,ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 37 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2417-บ้านข่า อำเภอนาทม,ศรีสงคราม,อากาศอำนวย ระดับน้ำท่วม 48-99 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3042 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านคำสะอาด อำเภอท่าอุเทน,ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 117 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4059 แยกทางหลวงชนบทสาย 2032 – บ้านไทยสบาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 28-90 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-บ้านหนองเทา อำเภอศรีสงคราม,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 18-60 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 –บ้านข่า อำเภอนาทม,ศรีสงคราม,อากาศอำนวย จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 2 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212-ท่าเทียบเรือ อำเภอท่าอุเทน,นาทม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4024 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-บ้านหมูม่น อำเภอศรีสงคราม,นาทม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 6 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบท นค.029 ถนนเชิงลาดสะพาน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 36 เซนติเมตร
(ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นค.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านตูม (ตอนหนองคาย) อำเภอรัตนวาปี,เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 58-118 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นค.3043 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองบัวเงิน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำท่วม 3 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย สน.3023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-บ้านดอนปอ อำเภอคำตากล้า,อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย สน.4047 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-บ้านดอนหญ้านาง อำเภอบ้านม่วง,พรเจริญ, เมือง,เต่างอย จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 15 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย สน.4063 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-บ้านนาน้อย อำเภออากาศอำนวย,นาหว้า จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 30-50 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย สน.4070 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-บ้านปากยาม อำเภออากาศอำนวย,ศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย บก.3010 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองมุม อำเภอบึงกาฬ,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำท่วม 7 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย ชย.3012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2389 อำเภอภูเขียว,แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นย.3012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-บ้านโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระดับน้ำท่วม 20 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – บ้านท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย ปจ.2007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 – บ้านดงคุย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ ระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย พง.1005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว และในสายทางที่สัญจรลำบากทางกรมได้จัดรถ แพ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง

สำหรับสถานการณ์ดินไหล่เขาสไลด์และโคลนถล่ม ปัจจุบันยังไม่มีการเกิดเหตุ
โดยในเบื้องต้นกรมได้เตรียมมาตรการการเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
รวมถึง ป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและได้จัดทำแนวทาง
ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดินถล่มบริเวณไหล่เขา พื้นที่เสี่ยงถนนทรุดตัว และพื้นที่เสี่ยงคอสะพานขาดแล้ว
โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนดำเนินการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อไป


น้ำท่วม ถนน 12สาย ผ่านได้