"u-Smile101" เล็งอัดเม็ดขยายฐานลูกค้า

10 September 2018


หน่อไม้ฝรั่งชนิดผงแบรนด์ ยู-สไมล์ 101 เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ชนิดอัดเม็ด เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าตามความต้องการของผู้บรืโภค เผย อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ทันจำหน่ายภายในปีนี้

นายธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ เจ้าของกิจการ บริษัท ไร่สายชล 101 จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งผงแบรนด์ "ยู-สไมล์ 101" (u-Smile101) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำหน่อไม้ฝรั่งชนิดผง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ มาพัฒนาให้เป็นรูปแบบของการอัดเม็ด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการรับประทาน และเป็นการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายIMG_8850


ทั้งนี้ ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดังกล่าวนี้ บริษัทได้แนวคิดมาจากความต้องการของผู้บริโภคจริงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงไปรับประทาน และต้องการซื้อให้ผู้อื่นหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งอาจจะไม่ชื่นชอบกลิ่นของผักสีเขียว ได้รับประทานอย่างง่าย เพราะเล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง จึงต้องการส่งมอบให้กับผู้อื่นบ้าง

"ขั้นตอนของการดำเนินงานในปัจจุบันนั้น อยู่ระหว่างการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต ซึ่งมีอยู่ 2-3 โรงาน เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการนำเสนอต่อลูกค้า โดยคาดว่าจะสามารถทำตลาดได้ภายในปีนี้"IMG_8851


เอสเอ็มอี หน่อไม้ฝรั่ง ยู-สไมล์