“มนูญ”ห่วงความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้

8 September 2018


นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน และในฐานะกรรมการ กำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมเกือบ 3 พันเมกะวัตต์ แต่ไฟฟ้าที่พึ่งพาได้จากโรงไฟฟ้าหลัก เช่น โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าขนอม รวมเพียง 2.4-2.5 พันเมกะวัตต์เท่านั้น ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้อยู่ที่ 2.8-2.9 พันเมกะวัตต์โดยภาคใต้จำเป็นต้องรับไฟฟ้ามาจากภาคกลาง เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ดังนั้นหากภาคใต้ต้องการพึ่งพาตัวเองด้านไฟฟ้า ก็จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าหลักของตัวเอง แต่จะเป็นเชื้อเพลิงชนิดใดขึ้นอยู่กับการศึกษาพิจารณาร่วมกันต่อไป
“ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ปีนี้ ขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงไปภาคใต้ สามารถรองรับความต้องการได้อีก 7 ปี แต่ คำถามคือมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด และในพื้นที่ต้องการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อพึ่งพาตนเองหรือไม่ ซึ่งต้องหาคำตอบนี้ และนอกจากความมั่นคงก็ต้องดูต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วย ซึ่งที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชน และให้ประชาชนในพื้นที่เลือกว่าจะตัดสินใจในรูปแบบใด”นายมนูญ กล่าว