"ชาญศิลป์" จัดทัพ โยก-สลับ 10 ผู้บริหารชุดใหญ่

6 September 2018


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด ปตท.) วันที่ 6 ก.ย. 2561 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารหลายตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม แทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | 2.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล

61-3

3.นายชวลิตร ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC แทน นายเติมชัย บุนนาค | 4.น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทนนางนิธิมา เทพวนังกูร | 5.นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร แทนนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์

6.นายดิษทัต ปันยารชุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แทนนางบุบผา อมรเกียรติขจร | 7.น.ส.ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย | 8.นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC)

9.นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน และ 10.นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจกรรมพิเศษ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บอร์ด ปตท.นัดพิเศษ6ก.ย.นี้
ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นทุกชนิด

เพิ่มเพื่อนปตท. ฐานเศรษฐกิจ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร Thansettakij บอร์ด ปตท. ผู้บริหาร ปตท.