'กองทุนนางฟ้า' ให้เปล่า 3.36 ล้านบาท หนุนสตาร์ตอัพ!

3 September 2018


กสอ. ร่วมกับเดลต้าฯ เผยความสำเร็จโครงการกองทุนนางฟ้า ปี 3 สนับสนุนเงินทุน 3.6 ล้านบาท หนุนสตาร์อัพจัดตั้งธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขันสูง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า โครงการ Angel Fund For Startup หรือ กองทุนนางฟ้า ปีที่ 3 ซึ่ง กสอ. ได้ร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ชนะการประกวดการนำเสนอผลงานแนวคิดธุรกิจ แผนงาน เพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยมอบให้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 3.36 ล้านบาท จากผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวนน 24 ทีม

โดยแบ่งเป็นทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนวงเงิน 500,000 บาท จำนวน 3 ทีม ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนวงเงิน 300,000 บาท จำนวน 4 ทีม ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนวงเงิน 100,000 บาท จำนวน 4 ทีม และทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนวงเงิน 20,000 บาท จำนวน 13 ทีม

สำหรับโครงการ Angel Fund For Startup หรือ กองทุนนางฟ้า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีโจทย์ภายใต้แนวคิด 2 แนวคิด คือ 1.Green Solution For Thailand 4.0 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) นวัตกรรมด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) หรือ ด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และแนวคิดที่ 2.Advancing Thailand’s Industry with AI Solution การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาใช้ในธุรกิจ และสามารถนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบ ทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของคนและเทคโนโลยีที่มาคู่กับ AI

โดยปีนี้มีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 125 ทีม ผ่านการคัดเลือกแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจ มีนวัตกรรมและมีแนวโน้มในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โจทย์แนวคิดที่ได้กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 53 ทีม เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Camp" และการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างต้นแบบ (Prototype) โดยผ่านกระบวนการ "Design Sprint" และเสริมความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดแบบตรงประเด็นและน่าสนใจต่อ บริษัท เดลต้าฯ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน

"การดำเนินงานของกองทุนนางฟ้าเป็นการสนับสนุนทุนทรัพย์แบบให้เปล่า เพื่อกระตุ้นให้สตาร์ทอัพเริ่มต้นในสิ่งที่คิดมา โดย กสอ. ร่วมกับ บริษัท เดลต้าฯ ที่พร้อมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปต่อยอดการทำธุรกิจให้เป็นจริง เพื่อทำให้สตาร์ทอัพแจ้งเกิดและเติบโต มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา โดยเงินทุนก้อนนี้ไม่ได้ต้องการกลับคืน (รีเทิร์น) แต่หวังว่าจะสามารถสร้างสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กสอ.ผนึกเดลต้าลุย“กองทุนนางฟ้าปี 3” เล็งปั้น StartUp เพิ่ม
ฐานเศรษฐกิจ สตาร์ตอัพ ประกวด กองทุนนางฟ้า Thansettakij