ป้อง "ไทยเซ็นทรัลเคมี" ประมูลปุ๋ยยาง

27 August 2018


ประมูลปุ๋ยยาง 1.3 หมื่นตันอลเวง “ไทยเซ็นทรัลเคมี” ยักษ์ใหญ่วงการ ถูกดัดหลังเช็กประวัติ แฉถูกกรมวิชาการเกษตรฟ้อง 3 กระทง ปุ๋ยผิดมาตรฐาน-ปลอม ผิดเงื่อนไขประมูล เสนอลงดาบ แต่ “เยี่ยม” ไม่รับลูก

กรณีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ออกประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี 3 รายการ ได้แก่ 1. ปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) 3.04 หมื่นตัน 2. จัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม สูตร 25-8-18 จำนวน 5,725 ตัน โดย 2 รายการนี้ บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตํ่าที่สุด ไม่มีเอกชนรายใดค้าน ปัจจุบันส่งมอบให้กับชาวสวนยางปกติ แต่ที่มีปัญหา เป็นรายการที่ 3 จัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม สูตร 20-8-20 จำนวน 1.38 หมื่นตัน ผู้ประมูลได้เป็น บริษัท อัยย์ครอป จำกัด เสนอราคาตํ่าสุด ทางอดีตผู้ว่าการ กยท. ได้ประกาศเป็นผู้ชนะ

ธีธัช สุขสะอาดต่อมานายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท.คนปัจจุบันได้ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผ่านกรมบัญชีกลางคือ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์แล้วรับฟังได้ จึงให้กยท. กลับไปพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อไป

แหล่งข่าวจาก กยท. เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า คณะทำงานทีโออาร์ กยท.ได้ทำหนังสือถึงสน.ภูธรนครหลวง จ.พระนคร ศรีอยุธยา เพื่อเช็กประวัติและขอข้อมูลปรากฏว่า บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ถูกกรมวิชาการเกษตรร้องทุกข์ไว้ต่อตำรวจความผิดฐานเป็นผู้ผลิตปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอม ซึ่งตำรวจได้รับคำร้องทุกข์ไว้ 3 คดี โดยอยู่ในระหว่างการสอบสวน

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์“เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขทีโออาร์ข้อ 2.14 ที่ระบุว่าจะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมสภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐาน และปุ๋ยปลอม หรือถูกพักใบอนุญาตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 แต่ผู้ว่าการ กยท. กลับมีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ว่าติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดว่า ที่กำหนดว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง ถูกดำเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมสภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐาน และปุ๋ยปลอม หรือถูกพักใบอนุญาตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า” อยากทราบว่าคณะกรรมการมีเจตนารมณ์อะไร หรือวัตถุประสงค์อย่างไรในการกำหนดทีโออาร์ข้อนี้ เพราะการอยู่ระหว่างดำเนินคดีจะมีได้ทั้งชั้นตำรวจ หรือชั้นศาล ดังนั้นจึงให้ตอบประเด็นดังกล่าวเป็นหนังสือเสนอผู้ว่าฯ กยท. เพื่อจะได้จัดหาปุ๋ยเคมีได้แล้วเสร็จทันฤดูกาลต่อไป”

แหล่งข่าวชี้ว่า การกำหนดเงื่อนไขในข้อนี้เป็นไปตามปกติของทีโออาร์ทั้งราชการ/เอกชน ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง หรือมีเจตนาที่จะฮั้วประมูล หรือล็อกประมูล

อนึ่ง จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี กรรมการบริษัทมี 9 คน ได้แก่ 1. นายโยชิฮิโระ ทามูระ 2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 3. นายจิโร่ นิชิยาม่า 4. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 5. นายซิเกะซึกุ ฟุคุดะ 6. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช 7. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ 8. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล และ 9. นายสุวิช สุวรุจิพร


ไทยเซ็นทรัลเคมี